Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku

Raport bieżący nr: 1/2020

Data: 7.01.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 7 stycznia 2020 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 1.777.978 akcji i głosami, stanowiącymi 49,30 % kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 472 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 26,55 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 13,09 %;

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 448 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 25,23 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 12,44 %;

3. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 22,50 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,09 %;

4. Government of Norway – 141 987 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 7,99 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,94 %;

5. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny – 133 516 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 7,51 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,70 %.