Raporty bieżące

1/2019 K Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 21 stycznia 2019

Raport bieżący nr: 1/2019 K

Data: 21.01.2019

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje, że RB 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej ma błędny numer. Raport powinien mieć numer RB 2/2019. Treść raportu nie uległa zmianie.