Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2018 r.

Raport bieżący nr: 1/2019

Data: 11.01.2019

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. W miesiącu grudniu 2018 r. zostało złożonych 7413 wniosków o płatność.