Raporty bieżące

Uzyskanie przez Medicalgorithmics S.A. dostępu do EBI

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 31.10.2011 r., na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym od dnia 31.10.2011r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI – wszystkie raporty publikowane będą w języku polskim.

PODSTAWA PRAWNA:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku pt. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst (…)”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do serwisu NewConnect