Szukaj
Close this search box.

3/2024 Medicalgorithmics US Holding otrzyma z Grupy React 0,66 mln USD jako korekta ceny sprzedaży Medi-Lynx

Raport bieżący nr 3/2024 Data: 01.02.2024 r. Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 47/2022 oraz 52/2022, informuje, że otrzymał powiadomienie z Grupy React Health Holdings, LLC („React Health”) że zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienia Udziałów zawartej z […]

2/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący nr 2/2024 Data: 26.01.2024 r. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ”Spółka” podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: 1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 – 22 kwietnia 2024 r. […]

1/2024 Informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 1/2024 Data: 09.01.2024 r. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie z dnia 8 stycznia 2024 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego […]

36/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r.

Raport bieżący nr: 36/2023 Data: 19.12.2023 r. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie (“Spółka”), niniejszym informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 r. (“Walne Zgromadzenie”) dysponowali 6.219.342 (sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcjami i głosami, stanowiącymi 62,49 % (sześćdziesiąt dwa czterdzieści dziewięć setnych procenta) […]

35/2023 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 r.

Raport bieżący nr: 35/2023 Data: 19.12.2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załącznika do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 grudnia 2023 r. (“Walne […]

34/2023 Przyjęcie ostatecznych wartości godziwych rozliczenia wniesienia aportu zg. z MSSF w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych

Raport bieżący nr: 34/2023 Data: 25.11.2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”; “Emitent”), w ślad za przekazaną informacją o prowizorycznym ujęciu wartości godziwych nabytych aktywów i przejętych zobowiązań aportu Kardiolytics Inc. (“Kardiolytics”) zgodnie z wymogami MSSF, […]

33/2023 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Raport bieżący nr: 33/2023 Data: 22.11.2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2023 r., na godzinę 15:30 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy […]

32/2023 Informacja o otrzymaniu przez Medicalgorithmics S.A. wypowiedzenia Umowy z React

Temat: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. porozumienia z publicznie notowanym globalnym dostawcą urządzeń do diagnostyki arytmii Raport bieżący nr: 32/2023 Data sporządzenia: 22 października 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 21 […]

31/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. porozumienia z publicznie notowanym globalnym dostawcą urządzeń do diagnostyki arytmii

Temat: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. porozumienia z publicznie notowanym globalnym dostawcą urządzeń do diagnostyki arytmii Raport bieżący nr: 31/2023 Data sporządzenia: 20 października 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 20 […]

30/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z notowaną na NASDAQ spółką technologiczna, która jest wiodącym podmiotem w branży nieinwazyjnej diagnostyki monitoringu kardiologicznego na rynku amerykańskim

Temat: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z notowaną na NASDAQ spółką technologiczna, która jest wiodącym podmiotem w branży nieinwazyjnej diagnostyki monitoringu kardiologicznego na rynku amerykańskim Raport bieżący nr: 30/2023 Data sporządzenia: 10 października 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie […]

29/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 29/2023 Data sporządzenia: 10 października 2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2023 roku Pan David Cash złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem […]

28/2023 Informacja o podpisaniu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy sojuszu strategicznego z nowym Dystrybutorem w USA

Raport bieżący nr: 28/2023 Data sporządzenia: 5 października 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o podpisaniu przez Spółkę jako Sprzedającym w dniu 5 października2023 r. umowy sojuszu strategicznego ze spółką przygotowującą się do świadczenia usług jako IDTF (podmiot […]

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form