Relacja z obrad Walnego Zgromadzenia

Zapraszamy do obejrzenia Transmisji ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 r.