Relacja z obrad Walnego Zgromadzenia

Zapraszamy do obejrzenia Transmisji ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r.