PocketECG

PocketECG jest kompletną technologią diagnostyczną do wykrywania arytmii serca, która daje lekarzowi dostęp do pełnego sygnału EKG przez cały czas trwania badania i najbogatszy na rynku raport diagnostyczny z pełną analizą statystyczną danych.

PocketECG w czasie rzeczywistym rozpoznaje morfologię każdego uderzenia serca i pozwala na zdalny monitoring wielu tysięcy pacjentów równocześnie. Technologia ta łączy w sobie dokładność pełnej analizy holterowskiej i interaktywność telemetrii szpitalnej.

Jest to pierwsze rozwiązanie na świecie umożliwiające lekarzowi wgląd online w ciągły zapis pełnego sygnału EKG, aktualizowany na bieżąco i dostępny w oknie standardowej przeglądarki.

  • PocketECG transmituje 100% sygnału EKG i system udostępnia lekarzowi cały zapis online, za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.
  • Dzięki wbudowanemu akcelerometrowi, przez cały czas badania monitorowana jest na bieżąco aktywność fizyczna pacjenta.
  • Lekarz może skorelować sygnał EKG, symptomy zgłoszone przez pacjenta oraz jego aktywność fizyczną w każdym momencie badania.
  • Technologia PocketECG rozpoznaje i oznacza morfologię dla każdego uderzenia serca. Identyfikuje pojedyncze przedwczesne uderzenia komorowe i nadkomorowe oraz wiele różnych arytmii, w tym tachykardie komorowe i nadkomorowe, bigeminie, trigeminie, migotanie przedsionków i wiele innych.
  • PocketECG automatycznie rozpoznaje początek i koniec każdej arytmii, nawet dla długich epizodów.
  • Lekarz otrzymuje dokładne informacje na temat rate vs rhtyhm (wskaźnika pulsu do rytmu), które wspomagają podjęcie decyzje o farmakoterapii.
  • Raport diagnostyczny, prezentujący całościowe dane i ich statystyczną analizę, wraz z wieloma przydatnymi wykresami, pozwala lekarzowi zobaczyć pełny obraz i lepiej zadbać o pacjenta.
  • Ciągły monitoring aktywności, możliwy dzięki wbudowanemu akcelerometrowi, pozwala skorelować w raporcie arytmie ze zgłoszonymi symptomami i aktywnością pacjenta.