PocketECG CRS

PocketECG CRS to innowacyjne podejście do rehabilitacji kardiologicznej. Umożliwia pacjentowi wykonywanie zaleconych przez lekarza ćwiczeń zarówno w placówce medycznej, w której odbywa się początkowy etap rehabilitacji, jak i później w domu. Warto wiedzieć, że telerehabilitacja hybrydowa jest od 2017 roku świadczeniem refundowanym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.).

Wśród urządzeń do tzw. telerehabilitacji (rehabilitacji poza placówką medyczną z wykorzystaniem komunikacji zdalnej) PocketECG CRS jest pionierem technologicznym. Umożliwia pełen zapis EKG oraz parametrów życiowych pacjenta (np. tętno) w trakcie każdego treningu rehabilitacyjnego. Jednocześnie zapewnia mu pełen komfort i poczucie bezpieczeństwa, ponieważ fizjoterapeuta lub lekarz nadzoruje badanie.

Jedną z kluczowych korzyści zarówno dla pacjenta, jak i lekarza, jest likwidacja barier związanych z dostępem do rehabilitacji pacjentów kardiologicznych dotychczas wykluczonych np. ze względu na odległość placówki rehabilitacyjnej, czy długie kolejki oczekujących na oddziale rehabilitacyjnym. PocketECG CRS umożliwia obsługę większej liczby pacjentów w tym samym czasie, a część z nich może odbywać procedurę w zaciszu własnego domu.

  • Pocket ECG CRS jest zarejestrowanym urządzeniem medycznym spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
  • Urządzenie spełnia także wymogi dotyczące hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej (opisanej w ww. Rozporządzeniu) umożliwiając tym samym zastosowanie procedury refundacji (z NFZ lub ZUS) lub udział w programie KOS Zawał (gwarantującym nielimitowaną refundację kosztów leczenia osób po zawale serca)
  • Podczas ćwiczeń nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa centrum monitoringu lub lekarz, które każdorazowo dopuszcza pacjenta do treningu. W razie wystąpienia zagrażających życiu arytmii lub innych niebezpiecznych objawów trening zostaje automatycznie przerwany.
  • Komfort lekarzowi zapewnia zdalna platforma, dostępna z poziomu zwykłej przeglądarki, umożliwiająca podgląd na żywo zapisu EKG i tętna ćwiczącego pacjenta. Dzięki niej lekarz widzi postępy w rehabilitacji, dostosowuje harmonogram treningów, ustala bezpieczne dla pacjenta zakresy tętna. Zmiany w planie treningowym są dokonywane bez konieczności ponownej wizyty pacjenta w placówce.
  • Zapis pełnego EKG z uwzględnieniem każdego uderzenia serca, a także kluczowych parametrów życiowych, gwarantuje najwyższej jakości obraz diagnostyczny pacjenta odbywającego proces rehabilitacji kardiologicznej.
  • Raport dla lekarza, generowany po zakończeniu sesji rehabilitacyjnych, przedstawia kompletny zakres danych potrzebnych lekarzowi do podjęcia decyzji o kontynuacji lub zakończeniu rehabilitacji. Prezentowane dane skorelowane są z ewentualnym zgłoszeniem niepokojących objawów przez pacjenta (np. duszność, palpitacje itp.) oraz z zapisem tętna.
  • Platforma umożliwia lekarzowi stały podgląd przebiegu wszystkich sesji pacjenta i wygenerowanych raportów, ułatwia jego pracę i porządkuje efekty zabiegów rehabilitacyjnych.
  • PocketECG CRS może być stosowany na każdym etapie rehabilitacji kardiologicznej (zarówno wczesne, jak i późny) i w szpitalu, placówce kardiologicznej a także w domu pacjenta.
  • Urządzenie może być stosowane do telerehabilitacji hybrydowej (może ona przebiegać zarówno w placówce medycznej jak i w domu pacjenta), która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia* z grudnia 2016 jest świadczeniem refundowanym.
  • Urządzenie posiada również zastosowanie w edukacji pacjenta po epizodzie kardiologicznym. Często to właśnie brak podstawowej wiedzy jest powodem rehospitalizacji po np. ostrym zespole wieńcowym. Każdy trening rozpoczyna się quizem z wiedzy o zdrowym trybie życia. Moduł edukacyjny jest stale rozszerzany przez nasz Zespół.