Szukaj
Close this search box.

Podsumowanie wyników Grupy Medicalgorithmics za 2017 rok i perspektywy rozwoju

Podsumowanie wyników Grupy Medicalgorithmics za 2017 rok i perspektywy rozwoju

Medicalgorithmics S.A., dostawca rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, opublikował wyniki finansowe za 2017 rok. Poziom sprzedaży Grupy po raz pierwszy przekroczył 200 milionów złotych, przy zachowaniu wysokiej rentowności operacyjnej. Zysk na poziomie EBITDA wyniósł 54,3 mln złotych, a zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej to 25,5 mln złotych. Pomimo dynamicznego rozwoju Grupa zmniejszyła zadłużenie i na koniec roku zobowiązania finansowe pomniejszone o posiadaną gotówkę wyniosły 40 mln złotych.

Dwucyfrowy wzrost przychodów i liczby wniosków

W 2017 roku przychody Grupy wyniosły 203,4 mln zł, co oznacza wzrost o 59% r/r. Sprzedaż Grupy jest pochodną liczby usług diagnostycznych wykonanych w danym okresie przez klientów Medi-Lynx. W 2017 roku liczba złożonych wniosków o płatność od ubezpieczycieli w związku z wykonanymi usługami diagnostycznymi osiągnęła poziom 95 tys., czyli o 70% więcej w porównaniu do 2016 roku. W czwartym kwartale zostało złożonych 25 tys. wniosków, co oznacza wzrost o 91% r/r.

Znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz liczby wykonanych badań było możliwe dzięki przejęciu klientów AMI Monitoring, Inc. w pierwszym kwartale 2017 roku oraz objęciu konsolidacją wyników spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) za cały analizowany okres. W roku 2016 wyniki Medi-Lynx były konsolidowane od dnia przejęcia, t.j. od dnia 30.03.2016.

Inicjatywy i dokonania 2017 roku

W 2017 roku Grupa podjęła szereg działań w celu wsparcia procesu sprzedaży na rynkach globalnych, w tym na kluczowym rynku USA. Od drugiego kwartału rozpoczęły się intensywne działania marketingowe, ukierunkowane na zwiększenie świadomości wybranych pracowników służby zdrowia oraz pacjentów na temat przewag konkurencyjnych technologii PocketECG, a także utrwalenia eksperckiego wizerunku spółek z Grupy. W ramach rozwoju sprzedaży na nowych rynkach Spółka podpisała umowy z nowymi partnerami handlowymi w Danii, Czechach i we Włoszech.

Zgodnie z założeniami przebiegały postępy prac przy rozwoju nowych produktów. Spółka zakończyła proces rejestracji swojego nowego produktu, systemu do domowej telerehabilitacji kardiologicznej na terenie Polski i otrzymała od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodę na jego komercjalizację. Dzięki temu w 2017 roku rozpoczął się pilotaż tego systemu w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. System do rehabilitacji PocketECG CRS otrzymał bardzo pochlebne referencje od lekarzy, rehabilitantów i pacjentów.

W zakresie rozwoju produktowego Spółka nadal udoskonalała system do diagnozowania arytmii serca – PocketECG. W minionym roku ulepszony został odczyt i interpretacja aktywności fizycznej pacjenta.

Ponadto, pod koniec 2017 roku Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt ECG TechBot. Jest to dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej analizy i interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody tzw. deep learning.

Dalszy rozwój Grupy Medicalgorithmics

„W najbliższych latach będziemy dążyli do umocnienia pozycji Grupy Medicalgorithmics wśród czołowych dostawców najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie telemetrii kardiologicznej nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach na świecie. Do realizacji naszego celu planujemy wykorzystywać najnowsze technologie, chcąc polepszyć jakość życia pacjentom z chorobami serca oraz ułatwić lekarzom postawienie trafnej diagnozy.” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

W 2018 roku w Europie Spółka będzie kontynuować działania zmierzające do stworzenia kodów refundacyjnych dla usługi długoterminowego monitorowania arytmii w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Medi-Lynx, spółka z Grupy zajmująca się świadczeniem usług diagnostycznych, w ramach rozwoju biznesu na terenie Stanów Zjednoczonych planuje kontynuować kompleksową kampanię informacyjną i wizerunkową systemu PocketECG. W 2018 roku Grupa planuje także zainicjowanie w Stanach Zjednoczonych wdrożeń pilotażowych nowego produktu – systemu do domowej telerehabilitacji kardiologicznej PocketECG CRS.

„Wierzę, że podejmowane inicjatywy przyczynią się w kolejnych latach do systematycznego powiększania się liczby świadczonych przez nas usług oraz wzrostu przychodów i satysfakcji klientów. Natomiast osiągnięcie tych założeń wraz z efektywnym zarządzaniem kosztami będzie miało pozytywy wpływ na budowanie wartości firmy dla naszych Akcjonariuszy.” – dodał Marek Dziubiński.

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form