Szukaj
Close this search box.

Podsumowanie trzeciego kwartału 2016 roku

Podsumowanie trzeciego kwartału 2016 roku

  • Wyniki finansowe 3Q 2016 uwzględniające konsolidację amerykańskiej spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC: 40,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 15,7 mln zł EBITDA (skorygowane o zdarzenia jednorazowe) i 9,6 mln zł skorygowanego zysku netto
  • Na poziomie jednostkowym wzrost przychodów Medicalgorithmics o 3% rok do roku do 12,7 mln zł w rezultacie zwiększania się liczby aktywnych urządzeń Spółki
  • Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży abonamentowej: +18,2% w ujęciu rok do roku
  • Skonsolidowane wyniki obciążone kosztami związanymi z potencjalnym nabyciem składników majątku AMI/Spectocor, postępowaniami spornymi z AMI Monitoring Inc. oraz różnicami kursowymi

Medicalgorithmics S.A., dostawca najnowocześniejszych rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za 3Q 2016. Wyniki uwzględniające konsolidację przejętej w dniu 30 marca br. amerykańskiej spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC prezentują się następująco: 40,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 8,9 mln zł zysku operacyjnego i 4,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Narastająco za okres 1-3Q 2016 skonsolidowane przychody wynoszą 93,2 mln zł, zysk operacyjny 15,1 mln zł a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9,2 mln zł.
Wyraźny skok rezultatów finansowych oczywiście nas cieszy, ale trzeba podkreślić, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z zaburzeniem porównywalności wyników w ujęciu rok do roku w związku z tym, że 30 marca br. rozpoczęliśmy konsolidację Medi-Lynx. Dlatego proponujemy analizę wyników w ujęciu kwartał do kwartału, gdzie obserwujemy 6-proc. dynamikę wzrostu przychodów wynikających m.in. ze wzrostu ilości świadczonych badań oraz wzrostu przychodów abonamentowych od partnerów Spółki z wyłączeniem Medi-Lynx. Wzrost przychodów ze sprzedaży abonamentów jest efektem zwiększenia się liczby aktywnych urządzeń, w tym aktywowania urządzeń zakupionych w pierwszym półroczu tego roku – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.
Skonsolidowane wyniki finansowe w 3Q 2016 były obciążone kosztami związanymi z postępowaniami spornymi z AMI Monitoring Inc., a także z potencjalnym przejęciem całości lub części składników majątku AMI/Spectocor. Ich łączna wysokość przekroczyła 6 mln zł. Po korekcie o powyższe koszty jednorazowe skonsolidowana EBITDA za 3Q 2016 wynosi 15,7 mln zł, a zysk netto 9,6 mln zł. Zyski za 3Q 2016 były ponadto obciążone kosztami działalności finansowej netto w wysokości 2,6 mln zł (wobec 1,5 mln zł przychodów finansowych netto w 2Q 2016), na co wpływ miały głównie odsetki naliczone od zobowiązań finansowych grupy oraz ujemne różnice kursowe.
W trzecim kwartale spór z AMI/Spectocor ws. przejęcia Medi-Lynx w dalszym ciągu hamował jeszcze wzrost liczby sprzedawanych urządzeń, ale jest to efekt przejściowy. We wrześniu obserwowaliśmy już pozytywny wpływ zakończenia sporu – ponadto docelowo synergie wynikające z połączenia z Medi-Lynx będą mieć istotnie korzystny wpływ na rozwój Grupy. W szczególności mamy tu na myśli oczekiwany wzrost obrotów na rynku USA, optymalizację w zakresie wartości i rotacji zapasów oraz poprawę efektywności kanałów dystrybucji – dodał Marek Dziubiński.
Na poziomie jednostkowym (bez uwzględnienia Medi-Lynx) przychody Medicalgorithmics wzrosły w 3Q 2016 o 3% rok do roku, do 12,7 mln zł.
W związku z uznaniem przez sąd w Delaware wszelkich roszczeń Spółki w sporze z AMI/Spectocor (dot. skuteczności wypowiedzenia przez Spółkę umowy dystrybucyjnej z AMI/Spectocor) spółka ta zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Medicalgorithmics odszkodowania wraz z odsetkami oraz do zwrotu wszelkich kosztów procesowych (łącznie ok. 6,6 mln USD). Kwoty te obniżą cenę nabycia, jeśli w drodze prowadzonych negocjacji strony zadecydują o przejęciu przez Medicalgorithmics całości lub części składników majątku AMI/Spectocor. Obecnie trwa prawne i finansowe due diligence.

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form