PocketECG

PocketECG służy do diagnostyki zaburzeń rytmu serca – najszybszą i najbardziej precyzyjną. To oznacza dla pacjenta większe szanse na dostatecznie wczesne i skuteczne leczenie lub kontrolowanie arytmii, tak by zapobiec późniejszym powikłaniom nieleczonych schorzeń.

 

Dla kogo PocketECG

Arytmie, w tym najczęściej występujące migotanie przedsionków, dotykają coraz większą liczbę pacjentów. Na zaburzenia rytmu serca najbardziej narażone są osoby z nadciśnieniem tętniczym, osoby odczuwające nierówną pracę serca, kołatania czy bóle w klatce piersiowej, mające duszności, omdlenia, przerwy w biciu serca itp., oraz przed zabiegiem ablacji i po. PocketECG pomoże również pacjentom, którzy od dłuższego czasu bezskutecznie się diagnozują i u których zawiodła tradycyjna metoda jednodobowej diagnostyki holterowskiej.

PocketECG pozwala zredukować ryzyko wystąpienia udaru mózgu, będącego jednym z najczęstszych powikłań migotania przedsionków (często przebiegającego napadowo i bezobjawowo). Długoterminowy monitoring serca (10 – 25 dni) znacząco zwiększa skuteczność wykrycia rzadko występujących, napadowych arytmii.

Chcesz wiedzieć więcej?

  Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie

  Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Pełna treść klauzuli znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

   Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie

   Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Pełna treść klauzuli znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

   ikona18BW
   iconpocketecgcrs1
   iconpocketecgcrs2

   Przyspieszenie diagnostyki

    

   Prosta obsługa

   Koniec niepotrzebnych wizyt

    

   Podczas sesji monitorowania arytmii (trwającej aż do 30 dni) sygnał EKG jest przekazywany online do centrum monitorowania. Dzięki bieżącej kontroli jakości napływającego na bieżąco sygnału przez techników EKG oraz weryfikacji zarejestrowanych arytmii, badanie jest kończone tuż po uzyskaniu danych wystarczających do postawienia diagnozy. Lekarz otrzymuje raport końcowy bezpośrednio po zakończeniu sesji monitoringu. To pozwala na podjęcie jak najszybszej decyzji o sposobie leczenia i uniknięcie poważniejszych powikłań kardiologicznych. 

   Urządzenie posiada duży ekran dotykowy i jest intuicyjne w obsłudze. W łatwy sposób pacjent może zgłosić odczuwane symptomy, wybierając z listy. Zapisują się one wraz z dokładną datą i godziną, tak by lekarz mógł sprawdzić, w jaki sposób są one skorelowane z występującymi arytmiami. Wymiana baterii jest niezwykle prosta i intuicyjna. Nasze doświadczenie pokazuje, że z technologii bez trudu korzystają nawet osoby starsze.

   W większości przypadków do uzyskania pełnej diagnozy będą potrzebne maksymalnie 1-2 wizyty pacjenta w placówce. Istnieje możliwość oferowania wysyłki kurierskiej zestawu PocketECG do pacjenta, w przypadku braku możliwości wizyt w placówce medycznej. Koniec z niepotrzebnymi wizytami związanymi z koniecznością powtarzania sesji monitoringu lub odbiorem / zwrotem urządzenia.

   ikona18BW

   Przyspieszenie diagnostyki

    

   Podczas sesji monitorowania arytmii (trwającej aż do 30 dni) sygnał EKG jest przekazywany online do centrum monitorowania. Dzięki bieżącej kontroli jakości napływającego na bieżąco sygnału przez techników EKG oraz weryfikacji zarejestrowanych arytmii, badanie jest kończone tuż po uzyskaniu danych wystarczających do postawienia diagnozy. Lekarz otrzymuje raport końcowy bezpośrednio po zakończeniu sesji monitoringu. To pozwala na podjęcie jak najszybszej decyzji o sposobie leczenia i uniknięcie poważniejszych powikłań kardiologicznych. 

   iconpocketecgcrs1

   Prosta obsługa

   Urządzenie posiada duży ekran dotykowy i jest intuicyjne w obsłudze. W łatwy sposób pacjent może zgłosić odczuwane symptomy, wybierając z listy. Zapisują się one wraz z dokładną datą i godziną, tak by lekarz mógł sprawdzić, w jaki sposób są one skorelowane z występującymi arytmiami. Wymiana baterii jest niezwykle prosta i intuicyjna. Nasze doświadczenie pokazuje, że z technologii bez trudu korzystają nawet osoby starsze.

   iconpocketecgcrs2

   Koniec niepotrzebnych wizyt

    

   W większości przypadków do uzyskania pełnej diagnozy będą potrzebne maksymalnie 1-2 wizyty pacjenta w placówce. Istnieje możliwość oferowania wysyłki kurierskiej zestawu PocketECG do pacjenta, w przypadku braku możliwości wizyt w placówce medycznej. Koniec z niepotrzebnymi wizytami związanymi z koniecznością powtarzania sesji monitoringu lub odbiorem / zwrotem urządzenia.