Staż w Zespole Prawnym

Oferty pracy

STANOWISKO

Staż w Zespole Prawnym

LOKALIZACJA

Warszawa

O firmie

Medicalgorithmics S.A. to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Innowacyjność to jeden z naszych głównych atutów. Wprowadzamy ją w codzienną organizację pracy i kierujemy się nią podczas procesu tworzenia. Dzięki multidyscyplinarnej grupie badaczy i deweloperów jesteśmy autorami przełomowych rozwiązań technologicznych. Opracowujemy algorytmy, oprogramowanie i urządzenia, a następnie wdrażamy je do produkcji, co pozwala nam świadczyć usługi telemedyczne tysiącom pacjentów na świecie.

O zespole

Zespół, do którego możesz dołączyć zajmuje się obsługą prawną spółki giełdowej. Znaczną część naszej pracy stanowi przygotowywanie i weryfikacja umów handlowych, a także zarządzenie zgodnością prowadzonej przez spółkę działalności z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawnymi. Prowadzimy również bieżące doradztwo prawne na rzecz spółki oraz współpracujemy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.

Jak będzie wyglądał staż?

Pierwszy tydzień – wprowadzenie

 • Omówienie wzajemnych oczekiwań
 • Wprowadzenie do roli działu prawnego w MDG
 • Zapoznanie z dokumentami korporacyjnymi firmy
 • Zapoznanie z obszarami odpowiedzialności  i zadaniami działu prawnego
 • Zapoznanie z zasadami komunikacji i narzędziami codziennej pracy, szkolenie z programu Legalis
 • Zadanie rozwojowe: Research prawny

 

1-3 miesiące – podstawowe szkolenia i zadania rozwojowe z zakresu:

 • Zasad sporządzania i weryfikacji pełnomocnictw
 • Zasad tworzenia i weryfikacji umów
 • Sporządzania uchwał organów spółki

 

4-12 miesięcy  – Zadania rozwojowe i szkolenia poszerzające wiedzę z zakresu:

 • Zawierania umów z kontrahentami, w tym sposobu prowadzenia negocjacji
 • Istotnych aspektów umów gospodarczych, w tym zapisów o prawach autorskich i własności przemysłowej
 • RODO w praktyce prawnika in-house
 • Zasad udzielania zamówień publicznych
 • Wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska
 • Zasad organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Kandydat/-ka na staż powinien/powinna

 • Być studentem/tką IV roku Prawa
 • Biegle posługiwać się językiem angielskim, w tym znać terminologię prawniczą
 • Być dyspozycyjny przynajmniej 24h tygodniowo
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte podczas innych staży, praktyk zawodowych

Z naszej strony

 • Przy wsparciu opiekunów według powyższego planu wdrożymy Cię do pracy w dziale prawnym
 • Systematycznie będziemy podsumowywać przekazywaną Ci wiedzę i dokonywać ewaluacji poszczególnych etapów
 • Podpiszemy z Tobą umowę i otrzymasz wynagrodzenie