Szukaj
Close this search box.

Medicalgorithmics poprawia wyniki

Medicalgorithmics poprawia wyniki

Wyniki finansowe Medicalgorithmics za 2022 r. są zbieżne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki, które zakładały osiągnięcie 62,7 mln zł przychodów i 21,2 mln zł zysku EBITDA. Zgodnie z wcześniejszymi szacunkami spółki,  w 2022 r. skonsolidowane przychody Medicalgorithmics wzrosły o 30% r/r do 62,7 mln zł. EBIT wyniósł 17,2 mln zł wobec 9,6 mln zł starty rok wcześniej, podczas gdy zysk EBITDA wzrósł do 21,2 mln zł wobec 5,4 mln zł starty rok temu. Strata netto, uwzględniająca w 2022 r. koszty finansowe związane ze sprzedażą spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring w USA, zmniejszyła się do 30,5 mln zł z 171 mln zł rok wcześniej. Na koniec grudnia 2022 r. spółka wykazała 25 mln zł gotówki, a na koniec marca 2023 r. saldo gotówki wynosiło ok. 38 mln zł.

„Do poprawy wyników finansowych za 2022 r. przyczynił się między innymi wzrost sprzedaży i działania reorganizacyjne. Zrzucenie ciężaru nierentownej spółki Medi-Lynx, zawarcie umowy z React Health Holdings i odejście od modelu wyłączności w USA powinno wspierać nasze wyniki w kolejnych okresach.” – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics.

W minionym roku Medicalgorithmics pozyskał inwestora strategicznego Biofund Capital Management, który zapewnił spółce dostęp do finansowania i technologii. Oprócz wkładu pieniężnego w wysokości 13,8 mln zł, Biofund wniósł aportem 100 proc. udziałów w spółce Kardiolytics oraz prawa własności intelektualnej do rozwijanej przez Kardiolytics technologii bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń i obrazowania układu krwionośnego opartej na sztucznej inteligencji – VCAST.

Bliska współpraca Medicalgorithmics z Biofund otwiera drogę do dalszego rozwoju w Ameryce Północnej, wzmocni kompetencje w obszarze technologii AI do diagnostyki
i monitoringu kardiologicznego oraz wesprze spółkę w procesie komercjalizacji obecnych i rozwijanych technologii w tym VCAST. W minionym roku amerykańska Agencji Żywności i Leków (FDA) dopuściła do użytku na terenie USA dwa rozwiązania opracowane przez Medicalgorithmics: urządzenie QPatch i chmurowy algorytm sztucznej inteligencji DeepRhytmAI.

Innym ważnym wydarzeniem ubiegłego roku była reorganizacja struktury biznesowej. Medicalgorithmics sprzedał 100 proc. udziałów w nierentownej spółce Medi-Lynx na rzecz Grupy Health React Holdings za w sumie 4,75 mln USD, co zmniejszy koszty funkcjonowania grupy kapitałowej.

Ponadto Medicalgorithmics zawarł z Medi-Lynx i React Health Holdings umowę na dostarczenie swoich rozwiązań, w tym m.in. systemu PocketECG. Dodatkowo, Medicalgorithmics podpisał z React Health Holdings oraz Medi-Lynx Cardiac Monitoring umowę, na mocy której 28 lutego br. wygasła wyłączność licencji tych firm na korzystanie z własności intelektualnej spółki oraz sprzedaży jej produktów i usług na terenie USA. W rezultacie od 1 marca br. Medicalgorithmics może dostarczać produkty i usługi różnym podmiotom na terenie USA, co umożliwia pozyskanie nowych klientów na priorytetowym dla spółki rynku.

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form