Szukaj
Close this search box.

Medicalgorithmics poprawia wyniki finansowe

Medicalgorithmics poprawia wyniki finansowe

Medicalgorithmics, innowacyjna spółka z branży technologii medycznych opartych o wykorzystanie sztucznej inteligencji, opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za 2022 r. Spółka przewiduje w 2022 r. poprawę przychodów, zysku EBITDA i mniejszą stratę netto, głównie za sprawą przeprowadzonych działań optymalizacyjnych i reorganizacji działalności.Według szacunków, skonsolidowane przychody Medicalgorithmics wzrosły o 30% r/r do 62,7 mln zł. EBIT wyniósł 17,2 mln zł wobec 9,6 mln zł starty rok wcześniej. Szacowany zysk EBITDA wzrósł do 21,2 mln zł wobec 5,4 mln zł starty rok temu, a strata netto uwzględniająca w 2022 r. koszty finansowe dot. sprzedanej spółki w USA zmniejszyła się do 30,5 mln zł z 171 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym przychody Medicalgorithmics wzrosły o 31% r/r do 60,7 mln zł z 46,2 mln zł w 2021 r. Zysk na sprzedaży wyniósł 17,9 mln zł i był o 47% wyższy niż rok wcześniej, podczas gdy strata netto zawierająca niegotówkowe koszty dot. sprzedanej spółki w USD zmniejszyła się do 29,5 mln zł w porównaniu do 172,4 mln zł rok wcześniej.

„Cieszymy się z poprawy przychodów, zysku EBITDA i mniejszej straty netto w 2022 r. Do poprawy wyników przyczynił się między innymi wzrost sprzedaży i działania reorganizacyjne, w tym finalizacja sprzedaży Medi-Lynx i zawarcie umowy z React Health Holdings, czyli sprzedaż nierentownej spółki w USA z pozyskaniem zyskownego kontraktu” – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics i dodaje – „Dodatkowo pozbyliśmy się wyłączności na terenie USA i od 1 marca br. Medicalgorithmics może dostarczać usługi i  produkty różnym podmiotom na terenie USA, co jest kamieniem milowym naszej strategii, bo umożliwia pozyskanie nowych dystrybutorów na tym rynku. To zwiększa prawdopodobieństwo skokowego wzrostu skali działalności i powinno otworzyć nowy strumień przychodów” – mówi Maciej Gamrot.

Zarząd Medicalgorithmics poinformował też, że po zasięgnięciu opinii zewnętrznych ekspertów, rozmowach z audytorem w toku audytu i przy wsparciu Rady Nadzorczej spółki zdecydował o ujęciu wartości aportu spółki Kardiolytics w sprawozdaniach finansowych za 2022 r. zgodnie z najbardziej konserwatywną i rygorystyczną interpretacją MSR oraz MSSF.

W sprawozdaniu jednostkowym regulacje MSSF skutkują ostatecznym zaksięgowaniem wartości aportu w kwocie 49,9 mln zł, równej wartości 4,9 mln szt. akcji spółki objętych przez Biofund wg. kursu akcji 12,82 zł z 8 listopada 2022 r., czyli z dnia transakcji emisji akcji dla Biofund. To księgowo zmniejszy kapitał zapasowy o kwotę 156,5 mln zł, wynikającą z różnicy wartości aportu przy emisji i  wartości MSSF. To jednorazowe zdarzenie księgowe nie wpływa na stabilność działalności spółki ani na plany rozwoju. W sprawozdaniu skonsolidowanym Spółka zastosowała – zgodnie z MSSF – prowizoryczne rozliczenie wniesienia aportu i planuje dokonać ostatecznego rozliczenia w okresie 12 miesięcy od dnia transakcji, czyli do listopada 2023 r. Oznacza to, że te wartości mogą ulec zmianie. Przyjęta prowizorycznie wartość technologii wyniosła 41,2 mln zł, wartość aktywów netto 31,8 mln zł, a wartość firmy (ang. goodwill) 18,2 mln zł.

„Księgowa zmiana wartości ma charakter niegotówkowy i nie wpłynie na poprawiającą się kondycję finansową spółki – jest to czysto księgowy wymóg. Rozwój spółki i płynność spółki są zabezpieczone. Kardiolytics rozwija projekt diagnostyki AI VCAST zgodnie z założeniami, ostatnio pozyskał dwa nowe patenty” – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics.

Przyjęta wartość aportu nie wpływa na przepływy pieniężne, nie wynika z oceny statusu rozwoju technologii sztucznej inteligencji VCAST przez Kardiolytics ani jej potencjału. Technologia VCAST jest rozwijana zgodnie z oczekiwaniami. W kwietniu br. Kardiolytics uzyskał patent na autonomiczną metodę modelowania naczyń krwionośnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która ma znaleźć zastosowanie w diagnostyce chorób naczyń krwionośnych. To już drugi w tym roku patent przyznany Kardiolytics w technologii VCAST przez amerykański urząd patentowy.

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form