Szukaj
Close this search box.

Medicalgorithmics podsumowuje I półrocze 2023 roku

Medicalgorithmics, medtech notowany w indeksie sWIG80, w pierwszym półroczu wypracował zysk netto i poprawił sytuację płynnościową. Spółka z powodzeniem realizuje nową strategię rozwoju i zmienia model biznesowy, przekształcając się w globalnego dostawcę nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora ochrony zdrowia i podpisując nowe kontrakty w USA.

W II kwartale br. Medicalgorithmics przyjął nową strategię rozwoju, opracowaną we współpracy z głównym akcjonariuszem – Biofund Capital Management LLC. Strategia zakłada rozwój i sprzedaż platformy z algorytmami AI do diagnostyki chorób serca jako samodzielnego produktu oraz jej integrację z urządzeniami niezależnych dostawców usług medycznych. Nowa strategia przyniosła już pierwsze rezultaty biznesowe m.in. w postaci umów o dostawie oprogramowania do diagnostyki arytmii serca dla dwóch amerykańskich podmiotów IDTF, listu intencyjnego z firmą ubiegającą się o status IDTF z USA, poszerzenia współpracy w Kanadzie z m-Health Solutions i kontraktu z niemieckim dostawcą sprzętu medycznego livetec. Dodatkowo, spółka zmierza do rozszerzenia oferty prowadząc prace nad rozwojem oprogramowania wykorzystującego najnowsze algorytmy AI, w tym mające na celu certyfikację Deep Rhythm Platform w FDA.

Rozwój technologii VCAST do diagnozowania kardiologicznego przy wykorzystaniu obrazowania AI przebiega zgodnie z planem, obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procesu certyfikacji CE. W III kwartale br. Medicalgorithmics podpisał list intencyjny z Grupą Diagnostyka w sprawie wykorzystania technologii VCAST do badań choroby wieńcowej.

Zgodnie z naszą strategią 2023 rok jest okresem przejściowym, w którym koncentrujemy się na efektywnej transformacji naszego modelu biznesowego. Dlatego liczymy się z wahaniami wyników finansowych. Nowa strategia zaczyna już przynosić pierwsze efekty biznesowe w postaci umów z nowymi partnerami na rynku amerykańskim, jak i na pozostałych rynkach, na których rozwijamy naszą działalność. Obecnie pracujemy nad nowymi umowami z kolejnymi klientami” – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics i dodaje: „W wynikach za drugi kwartał 2023 roku warto zwrócić uwagę na poprawę sytuacji gotówkowej spółki, wykazanie zysku wobec straty netto rok do roku oraz dodatnie przepływy operacyjne w pierwszym półroczu. Zmiana modelu już otwiera przed nami nowe możliwości wzrostu i znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w naszych wynikach w kolejnych kwartałach” – podsumowuje Maciej Gamrot.

W I półroczu br. Medicalgorithmics wykazał skonsolidowany zysk netto na poziomie 0,3 mln zł wobec 48,5 mln zł straty rok wcześniej, a drugi kwartał Grupa zakończyła stratą netto 1,2 mln zł. Warto odnotować, że 82% tej straty stanowią ujemne różnice kursowe spowodowane relatywnie mocnym złotym w II kwartale. Spółka wypracowała 9,7 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 11,3 mln zł w pierwszym kwartale tego roku i 13,8 mln zł rok temu. Kwartalny spadek sprzedaży to głównie efekt niższych przychodów z usług na rynku USA o 1,6 mln zł, a w ujęciu r/r o 2,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży usług na rynku globalnym (poza USA) w II kwartale br. wzrosły o 6% k/k do 4,5 mln zł i 13% r/r do 9,1 mln zł. W pierwszym półroczu Grupa przygotowywała się do sukcesywnej wymiany urządzeń do monitoringu serca PocketECG (z generacji P3 na P4) u partnerów, którą rozpoczęła się od III kwartału, skutkowało to zmniejszeniem sprzedaży urządzeń w II kwartale rok do roku o 1,9 mln zł. Zgodnie z założeniami strategii Grupa przebudowuje model sprzedaży w USA, co skutkuje osiąganiem tymczasowo niższych przychodów ze sprzedaży usług w USA.

Wskaźnik dobobadań, który określa intensywność wykorzystania oprogramowania Medicalgorithmics do diagnostyki pacjentów w dobach analizowanego sygnału, wzrósł w drugim kwartale br. na rynku globalnym o 2% k/k i o 7% r/r. W tym okresie wskaźnik dobobadań wzrósł w Polsce o 38% k/k i 34% r/r., a w USA spadł o 43% k/k i 30% r/r.

Na koniec czerwca 2023 r. saldo środków pieniężnych wzrosło do 33,3 mln zł z 8,7 mln zł rok temu. Kapitały własne wzrosły do 93,9 mln zł wobec poziomu ujemnego w wysokości -7,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszym półroczu spółka wykazała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 0,5 mln zł w porównaniu do ujemnych 4,7 mln zł rok wcześniej.

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form