Firma Kardiolytics uzyskała kolejny patent na technologię VCAST

Informacje prasowe

Media o nas

Firma Kardiolytics uzyskała kolejny patent na technologię VCAST

Firma Kardiolytics, spółka zależna grupy kapitałowej Medicalgorithmics, uzyskała patent (US 11521322 B2) na opartą na uczeniu maszynowym segmentację naczyń wieńcowych wypełnionych kontrastem na obrazach tomografii komputerowej.

Innowacja ujawniona w patencie dotyczy opartego na uczeniu maszynowym sposobu wykrywania struktur naczyniowych (naczyń wieńcowych) na obrazach tomografii komputerowej serca (angio-TK). Automatyczne wykrywanie na obrazach i segmentacja tętnic wieńcowych wypełnionych kontrastem ułatwia diagnozowanie, leczenie i monitorowanie pacjentów z chorobą wieńcową.

Opatentowana komputerowa metoda autonomicznej segmentacji obejmuje otrzymanie danych angiografii CT, ich wstępną obróbkę oraz wykonanie autonomicznej segmentacji naczyń wieńcowych z wykorzystaniem wytrenowanej konwolucyjnej sieci neuronowej (CNN – convolutional neural network).

Wszystko to składa się na unikalny, innowacyjny system firmy Kardiolytics – VCAST (Virtual Cardiac Stress Test), pomagający we wczesnym wykrywaniu złogów blaszek miażdżycowych zwężających tętnice wieńcowe. VCAST to prawdziwa rewolucja w świecie kardiologii, oferująca nowe, łatwe do wykonania, nieinwazyjne i niedrogie testy dostępne dla ogromnej grupy pacjentów kardiologicznych.

To kolejny patent uzyskany przez firmę Kardiolytics. Uzyskiwanie patentów na innowacje i technologie umożliwia firmie Kardiolytics promowanie i komercjalizację wynalazków. I co najważniejsze – pomaga chronić unikalną własność intelektualną firmy Kardiolytics, umożliwiając dalszy rozwój rozwiązania i doskonalenie diagnostyki choroby wieńcowej (CAD, Coronary Artery Disease – najczęściej występująca choroba serca w USA).

Spółka Kardiolytics, tworząca rozwiązania dla medycynę oparte na sztucznej inteligencji, dołączyła do grupy kapitałowej Medicalgorithmics w listopadzie 2022. Rozwiązania obu firm są komplementarne i stanowią duży krok w rozwoju diagnostyki pacjentów kardiologicznych.

Oczekuje się, że światowy rynek CT-FFR osiągnie wartość 1275 mln USD do 2026 r., rosnąc w tempie CAGR na poziomie 15,5% w ciągu następnej dekady. Czynniki napędzające rynek obejmują rosnącą częstość występowania choroby wieńcowej, starzejącą się populację pacjentów oraz postęp w technologii TK.