Klauzula informacyjna
dla kandydatów

Administratorem danych osobowych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81 .Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się adresem e-mail: compliance@medicalgorithmics.com.

 

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych przez pracodawcę    jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona poprzez ich podanie.

Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym danych przetwarzanych na prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.