Rozpoczęcie przeglądu dostępnych opcji strategicznych

Inwestorzy

Rozpoczęcie przeglądu dostępnych opcji strategicznych

W dniu 1 października 2018 r. Spółka rozpoczęła przegląd dostępnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej.

Przegląd opcji strategicznych pozwoli na rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności Grupy, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Grupy, którym jest zapewnienie możliwie najlepszej pozycji Grupy na rynku zaawansowanych systemów dla kardiologii oraz maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki przeprowadzi analizy różnych opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Grupy, w tym rozważy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego,  dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak wymienionych działań.

Doradcą komunikacyjnym Spółki w zakresie przeglądu opcji strategicznych została CC Group Sp. z o.o.