Kalendarz inwestorski

 • 23-11-2021

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021

 • 30-09-2021

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021

 • 25-05-2021

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021

 • 30-03-2021

  Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2020

Okresy zamknięte obowiązują 30 dni przed przekazaniem raportu okresowego.