Kalendarz inwestorski

  • 26-05-2020

    Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

    Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020    
  • 29-04-2020

    Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019

    Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019    

Okresy zamknięte obowiązują 30 dni przed przekazaniem raportu okresowego.