Kalendarz inwestorski

 • 01-09-2020

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020  
 • 26-05-2020

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020    
 • 29-04-2020

  Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019

  Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019    

Okresy zamknięte obowiązują 30 dni przed przekazaniem raportu okresowego.