Kalendarz inwestorski

  • 27-03-2020

    Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019

    Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019    

Okresy zamknięte obowiązują 30 dni przed przekazaniem raportu okresowego.