Zasady dobrych praktyk

Spółka Medicalgorithmics docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych w kontaktach z interesariuszami firmy, dlatego też dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.
Spółka dba o właściwą komunikację z inwestorami i akcjonariuszami oraz prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Stosuje również dobre praktyki spółek giełdowych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.