Zasady dobrych praktyk

Medicalgorithmics S.A. docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych w kontaktach z interesariuszami firmy, dlatego też dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.
Medicalgorithmics S.A. stosowała Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, a od dnia 1 lipca 2021 r. stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Poniżej zostały opublikowane oświadczenia o stosowaniu Dobrych Praktyk.