Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics SA składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Andrzej Gładysz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów rynku ubezpieczeń, współtwórca regulacji ubezpieczeniowych i nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, z 30-letnim stażem w ubezpieczeniach. Począwszy od 1991 roku, przeszedł karierę zawodową od Ministerstwa Finansów i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, przez spółki grupy Commercial Union (obecnie Aviva), Prudential do grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontroli w PUNU, w latach 1998-2011 szereg funkcji w grupie Aviva (dyrektor generalny, prokurent, członek zarządów, członek rad nadzorczych), w latach 2011-2017 z-ca dyrektora oddziału Prudential w Polsce i prokurent Prudential Polska, a od 2017 dyrektor biura prawnego, członek komitetów sterujących i przewodniczący rad nadzorczych spółek w grupie PZU. Radca prawny od 1997 roku. Od 1998 roku aktywny działacz samorządu ubezpieczeniowego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdzie udziela się społecznie, bez wynagrodzenia, obok normalnie wykonywanych obowiązków. Społeczny przewodniczący i członek komisji, zespołów i grup roboczych PIU (Komisji Prawno-Legislacyjnej, Komisji Pośrednictwa, Rady Dobrych Praktyk, Zespołu Bancassurance), współtwórca nowego modelu organizacji PIU, kodeksu etyki i dobrych praktyk PIU. Aktywny i skuteczny reprezentant rynku w pracach legislacyjnych w parlamencie i na szczeblu rządowym, m.in. dzięki jego działaniom wypracowane zostały najnowsze regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach, ubezpieczeń grupowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i szkoleń w zakresie organizacji i regulacji rynku finansowego w Polsce i zagranicą, gdzie reprezentował Polskę i polski rynek ubezpieczeń. Laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie ubezpieczeń. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP.

 

Michał Wnorowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Arteria, Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Anna Sobocka, Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie. Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE). Specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 5-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym.

 

Sławomir Kościak, Członek Rady Nadzorczej

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem licencji 303 i posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i Universität zu Köln w Niemczech, ukończył program menedżerski Community of European Management Schools – Master’s in International Management (CEMS MIM). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia na kursach dla maklerów papierów wartościowych (ZMiD) i dla doradców inwestycyjnych (PERK). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych funduszy i strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy PZU jak i powierzonymi przez klientów zewnętrznych, funduszami akcyjnymi, mieszanymi i absolutnej stopy zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek Komitetu Inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu w Mabion SA. Członek Rady Nadzorczej Urteste S.A.

 

Paweł Lewicki, Phd

Paul Lewicki jest kognitywistą, przedsiębiorcą i inwestorem. Był profesorem psychologii poznawczej na Uniwersytecie w Tulsie od 1984 do 2009 roku, gdzie założył Laboratorium Nieświadomego Przetwarzania Informacji, korzystając z wielu grantów badawczych z National Science Foundation i National Institutes of Health. Był jednym z pierwszych, którzy opublikowali dowody na to, że zaawansowana wiedza nabyta przez ludzi z doświadczenia obejmuje wielowymiarowe i wysoce interaktywne wzorce danych, które są znacznie bardziej złożone niż to, co ludzie są w stanie świadomie wyrazić, a nawet przekazać. Podejście to stało się popularne i szybko zostało przyjęte przez świat korporacyjny jako tak zwana „predykcyjna eksploracja danych” – dzięki czemu komputery czerpią z Big Data bardziej złożone wzorce, niż ludzie mogą zrozumieć, a następnie wykorzystują te wzorce do tworzenia nowych prognoz. Dr Lewicki założył StatSoft, gdzie był dyrektorem generalnym i głównym udziałowcem. StatSoft to firma, która była pionierem komercyjnych zastosowań eksploracji danych. StatSoft szybko stał się znaczącym wytwórcą rozwiązań do eksploracji danych dla wszystkich branż z biurami w 30 krajach i ponad 1 milionem kont,. StatSoft został sprzedany firmie Dell w 2014 roku. Jako kognitywista dr Lewicki kontynuuje rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI), które sprawiają, że komputery stają się inteligentniejsze. Jako biznesmen dr Lewicki inwestuje (i pomaga rozwijać) firmy, które starają się „coś zmienić”, wykorzystując sztuczną inteligencję do promowania ogólnego dobrobytu poprzez przyspieszenie postępu technologicznego, szczególnie w dziedzinie medycyny, która tradycyjnie wolniej wdrażała sztuczną inteligencję.

 

Dr. Krzysztof Siemionow, MD, PhD

Dr n. med. Kris Siemionow (MD, PhD ) jest z wykształcenia chirurgiem ortopedii i przedsiębiorcą, który założył i współtworzył wiele firm medycznych, które wykorzystują zaawansowaną technologię do poprawy wyników klinicznych. Dr Siemionow ukończył rezydenturę w Cleveland Clinic Foundation w zakresie chirurgii ortopedycznej oraz stypendium chirurgii kręgosłupa w Rush University Medical Center. Jego doktorat skupiał się na wpływie stanu zapalnego na funkcję komórek nerwowych. Dr Siemionow jest współzałożycielem Global Spine Outreach, organizacji non-profit, której misją jest „ratowanie dzieci z poważnymi deformacjami kręgosłupa”. Jest współzałożycielem Holo Surgical Inc, firmy zajmującej się chirurgią cyfrową, która opracowała oparty na sztucznej inteligencji system naprowadzania chirurgicznego, który ma obecnie zastosowanie kliniczne. Jest także współzałożycielem Inteneural Networks Inc, firmy, która wykorzystuje uczenie maszynowe do diagnozowania zaburzeń neurodegeneracyjnych. Jest także współzałożycielem Kardiolytics Inc, firmy, która wykorzystuje uczenie maszynowe sztucznej inteligencji w rozwijaniu algorytmów do automatycznej analizy obrazów tomografii komputerowej serca i układu krwionośnego. Dr Siemionow jest autorem ponad 100 recenzowanych artykułów, streszczeń i rozdziałów w książkach dotyczących chirurgii i podstawowych badań naukowych. Posiada 50 patentów i zgłoszeń patentowych, które zostały z powodzeniem skomercjalizowane. Dr Siemionow jest obecnie członkiem zarządu Dystrogen Therapeutics, Kardiobot, Dystrogen Gene Therapeutics oraz Biometryks.

 

David Cash

David Cash jest współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym Medvest Capital, funduszu venture capital, który inwestuje w przedsięwzięcia na ich wczesnym etapie rozwoju, które dotyczą technologi medycznych mających na celu poprawienie jakości świadczeń dla pacjenta przy jednoczesnym obniżaniu kosztów opieki zdrowotnej. David Cash specjalizuje się w opracowywaniu strategii biznesowej dla przedsięwzięć w ich wczesnej fazie rozwoju, zwielokrotnianiu sprzedaży, osiąganiu przewag klinicznych oraz pozyskiwaniu kapitału dla tych samych projektów na późniejszym ich etapie. Pan Cash pełni obecnie funkcję dyrektora w Providence Medical Technology, Osteal Therapeutics i BrightSpec. Ponadto pełni ‘board observer’ w FreeSpria i Mercator Medical Systems. Przed założeniem Medvest Capital zakładał spółki specjalizujące się w rozwoju placówek opieki zdrowotnej i ośrodków chirurgii ambulatoryjnej. Na początku swojej kariery pracował jako analityk finansowy w Pionie Bankowości Inwestycyjnej CIBC World Markets. David Cash uzyskał tytuł MBA w Darden School of Business na University of Virginia, gdzie otrzymał nagrodę Genovese Fellowship. Jego praca dyplomowa została wyróżniona na Uniwersytecie Colgate.

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Skład osobowy

Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

Anna Sobocka – Członek Komitetu Audytu

Andrzej Gładysz – Członek Komitetu Audytu

David Cash – Członek Komitetu Audytu

 

Regulamin Komitetu Audytu

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics utworzyła Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w obrębie Rady delegując trzech członków Rady Nadzorczej do samodzielnego lecz kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Andrzej Gładysz – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Sławomir Kościak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

David Cash – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 

Do czynności pełnionych przez Komitet należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics.

 

Regulamin Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Oświadczenia i informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełniają w stosunku do Medicalgorithmics S.A.:

  • kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).