Dane finansowe

 201820172016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży199 404 203 354 127 921 49 331 29 714 15 697
Zysk (strata) na sprzedaży28 149 42 305 19 218 20 885 13 768 9 863
EBITDA36 303 54 290 51 124 22 738 14 496 10 484
Zysk operacyjny24 724 41 820 46 530 21 128 13 892 10 005
Zysk (strata) netto
18 948 33 653 42 004 13 925 14 526 10 874
Suma bilansowa
316 082 289 281 369 891 102 266 94 892 83 507
Aktywa trwałe
227 170 228 573 280 325 47 595 51 525 36 413
Aktywa obrotowe
88 912 60 708 89 566 54 672 43 367 47 094
Kapitał własny189 864 168 913 176 970 99 188 90 792 80 927
Zobowiązania85 320 85 548 154 945 3 078 4 100 2 581
 1 kw 20194 kw 20183 kw. 2018 2 kw. 20181 kw. 20184 kw. 20173 kw. 2017
Przychody netto ze sprzedaży48 696
56 92548 770 49 218 44 491 50 510 50 302
Zysk (strata) na sprzedaży5 66611 6333 664 5 546 7 306 10 845 13 900
EBITDA10 44613 5796 390 6 612
9 723
12 798
17 089
Zysk operacyjny6 25910 3973 482 3 772
7 073
9 963
14 093
Zysk (strata) netto
4 90780 702 422 3 168
5 288
9 352
11 265
Suma bilansowa
351 679
316 082303 827 309 674
282 431
289 281
301 563
Aktywa trwałe
257 140227 170225 649 228 158
223 704
228 573
238 491
Aktywa obrotowe
94 53988 91278 178 81 516
58 727
60 708
63 072
Kapitał własny197 949189 864183 157 183 731
170 790
168 913
169 243
Zobowiązania111 54185 32082 717 87 856
77 579
85 548
93 280