Dane finansowe

 201820172016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży199 404 203 354 127 921 49 331 29 714 15 697
Zysk (strata) na sprzedaży28 149 42 305 19 218 20 885 13 768 9 863
EBITDA36 303 54 290 51 124 22 738 14 496 10 484
Zysk operacyjny24 724 41 820 46 530 21 128 13 892 10 005
Zysk (strata) netto
18 948 33 653 42 004 13 925 14 526 10 874
Suma bilansowa
316 082 289 281 369 891 102 266 94 892 83 507
Aktywa trwałe
227 170 228 573 280 325 47 595 51 525 36 413
Aktywa obrotowe
88 912 60 708 89 566 54 672 43 367 47 094
Kapitał własny189 864 168 913 176 970 99 188 90 792 80 927
Zobowiązania85 320 85 548 154 945 3 078 4 100 2 581
 3 kw 20192 kw 20191 kw 20194 kw 20183 kw. 2018 2 kw. 20181 kw. 20184 kw. 2017
Przychody netto ze sprzedaży42 15645 40148 696
56 92548 770 49 218 44 491 50 510
Zysk (strata) na sprzedaży(2 182)1 4685 66611 6333 664 5 546 7 306 10 845
EBITDA2 8115 76910 44613 5796 390 6 612
9 723
12 798
Zysk operacyjny(2 338)1 3566 25910 3973 482 3 772
7 073
9 963
Zysk (strata) netto
(1 624)6214 90780 702 422 3 168
5 288
9 352
Suma bilansowa
303 724292 960351 679
316 082303 827 309 674
282 431
289 281
Aktywa trwałe
260 132249 787257 140227 170225 649 228 158
223 704
228 573
Aktywa obrotowe
43 59243 17394 53988 91278 178 81 516
58 727
60 708
Kapitał własny206 190194 485197 949189 864183 157 183 731
170 790
168 913
Zobowiązania64 48065 970111 54185 32082 717 87 856
77 579
85 548

W mln PLN

W mln PLN

W mln PLN