Projekty dofinansowane

Jesteśmy dumni z naszych projektów realizowanych przy wsparciu unijnym oraz rządowym. W tej sekcji znajdują się informacje o wszystkich projektach Medicalgorithmics realizowanych w ramach Funduszy Europejskich oraz Polskiego Rządu.

ECG TechBot

ECG TechBot – dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody deep learning  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.01.01.01-00-0248/17 Choroby kardiologiczne powodujące znaczną śmiertelność, niedobór personelu medycznego, wydłużające się kolejki do specjalistów oraz rosnące koszty służby zdrowia sprawiają, że niezbędne jest wprowadzanie w medycynie rozwiązań, które pozwolą zminimalizować niekorzystne efekty wymienionych zjawisk. Innowacja produktowa, system ECG TechBot, odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby rynkowe. Działanie systemu oparte będzie na zaawansowanych technologicznie algorytmach wykorzystujących głębokie sieci neuronowe. Dzięki temu, jako pierwszy produkt na świecie, system będzie w stanie w czasie rzeczywistym dostarczyć niewymagające weryfikacji specjalisty wyniki analizy oraz interpretację zapisu EKG. Przełoży się to na skrócenie czasu potrzebnego na wystawienie diagnozy, co zwiększy efektywność leczenia, np. poprzez podjęcie interwencji we wczesnym stadium rozwoju choroby. Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacji produktowej – ECG TechBot – oprogramowania wykorzystującego zaawansowaną algorytmikę do automatycznej analizy i interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody deep learning. Rozwiązanie umożliwi automatyczną interpretację sygnału EKG pochodzącego z dowolnego rodzaju badania elektrokardiograficznego, co wesprze personel medyczny, ułatwi diagnostykę odpowiadając na globalne potrzeby zgłaszane przez sektor ochrony zdrowia. Automatyzacja procesu analizy i interpretacji badania EKG największe korzyści przyniesie w obszarze badań EKG bardziej wymagających interpretacji jak Holter lub monitorowanie wielodniowe, ale także w badaniach przesiewowych, przyczyniając się do skrócenia czasu diagnozy i rozpoczęcia docelowej terapii, przynosząc bezpośrednią korzyść chorym.

Rozwiązanie umożliwi automatyczną interpretację sygnału EKG pochodzącego z dowolnego rodzaju badania elektrokardiograficznego, co wesprze personel medyczny, ułatwi diagnostykę odpowiadając na globalne potrzeby zgłaszane przez sektor ochrony zdrowia.

Całkowity koszt realizacji projektu, jak również całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 11.188 tys. zł, przy czym maksymalna wartość dofinansowania została ustalona na poziomie 6.335 tys. zł.

Okres realizacji projektu: 2017 – 2022 roku.

 

ECG TechBot – opis projektu

Zakończone projekty

Systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej

Opracowanie nowej generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) /Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt został zrealizowany w dniach 01.07.2011 – 31.08.2014.

Ochrona wynalazku Medicalgorithmics na terytorium UE i USA

Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazku firmy Medicalgorithmics Sp. z o.o. na terytorium UE i USA. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) /Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt został zrealizowany w dniach 02.04.2010 – 31.03.2011.

Rozszerzenie zakresu ochrony wynalazków Medicalgorithmics

Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazków Medicalgorithmics Sp. z o.o. oraz rozszerzenie zakresu ich ochrony na terytorium UE, USA i Indii. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) /Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt został zrealizowany w dniach 01.04.2009 – 30.11.2009.

Nowa metoda wielodobowego telemetrycznego pomiaru parametrów kardiologicznych

Projekt dotyczy opracowania nowej metody wielodobowego telemetrycznego pomiaru istotnych parametrów kardiologicznych (wychylenia odcinka ST i zmian odstępu QT/QTc). Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IniTECH”. Projekt został zrealizowany w dniach 01.01.2010 – 30.06.2011.

System telekonsultacji kardiologicznych z wykorzystaniem wielofunkcyjnego urządzenia telemetrycznego

Projekt dotyczy opracowania systemu telekonsultacji kardiologicznych w weterynarii z wykorzystaniem wielofunkcyjnego urządzenia telemetrycznego CardVET. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa technologiczna I”. Projekt został zrealizowany w dniach 01.12.2007 – 30.06.2009.

Udział jako wystawca w międzynarodowych targach

Projekt dotyczy udziału jako wystawca w międzynarodowych Targach „Medica 2007” Niemcy/Dusseldorf. Projekt realizowany w ramach programu: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki.

Zdalny system monitorowania kardiologicznego z automatyczną diagnostyką arytmii i stanów przedzawałowych

Projekt dotyczy opracowania zdalnego system monitorowania kardiologicznego z automatyczną diagnostyką arytmii i stanów przedzawałowych. Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Projekt został zrealizowany w dniach 01.01.2007 – 31.12.2007.