Obligacje

W 2016 roku spółka Medicalgorithmics wyemitowała 50 tys. sztuk długoterminowych obligacji serii A na okaziciela o łącznej wartości 50.000 tys. zł. Czas trwania obligacji wynosi 3 lata. Celem emisji było głównie sfinansowanie inwestycji w podmiot zależny Medi-Lynx.

Wartość nominalna jednej obligacji1,000 zł
Liczba obligacji
50,000 sztuk
Łączna wartość emisji
50,000,000 zł
Oprocentowanie
WIBOR 6M + marża w wysokości 370 pkt.
Odsetki
Odsetki wypłacane półrocznie
Data emisji21-04-2016
Data wykupu
21-04-2019
Rodzaj obligacjiObligacje na okaziciela
Okres

Tabela odsetkowa

Za okres 6
Za okres 5
Za okres 4
Za okres 3
Za okres 2
Za okres 1
Data

Zaświadczenie o zgodności

Na dzień 31.12.2018 r.
Na dzień 30.09 2018 r.
Na dzień 31.06 2018 r.
Na dzień 31.03 2018 r.
Na dzień 31.12 2017 r.
Na dzień 30.09 2017 r.
Na dzień 30.06 2017 r.
Na dzień 31.03 2017 r.
Na dzień 31.12 2016 r.
Na dzień 30.09 2016 r.
Na dzień 30.06 2016 r.