Obligacje

W 2016 roku spółka Medicalgorithmics wyemitowała 50 tys. sztuk długoterminowych obligacji serii A na okaziciela o łącznej wartości 50.000 tys. zł. Czas trwania obligacji wynosi 3 lata. Celem emisji było głównie sfinansowanie inwestycji w podmiot zależny Medi-Lynx.

Wartość nominalna jednej obligacji1,000 zł

Liczba obligacji
50,000 sztuk
Łączna wartość emisji
50,000,000 zł
Oprocentowanie
WIBOR 6M + marża w wysokości 370 pkt.
Odsetki
Odsetki wypłacane półrocznie.
Data emisji21-04-2016
Data wykupu
21-04-2019
Rodzaj obligacjiObligacje na okaziciela