Akcjonariusze

Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki. Data ostatniej aktualizacji to 4 października 2019 roku.

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
Nationale-Nederlanden OFE451 00012,5112,51
PZU OFE444 36112,3212,32
Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)400 00011,0911,09
Aegon OFE193 8635,385,38
Pozostali Akcjonariusze2 117 30258,7158,71
ŁĄCZNIE3 606 526100100