Akcjonariusze

Stan akcjonariatu powyżej 5 %

Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
PZU OFE721 68914,5014,50
Fundusze Nationale – Nederlanden, w tym NN OFE608 59212,2312,23
MIRI Capital520 23810,4510,45
Marek Dziubiński485 5569,769,76
Pozostali Akcjonariusze2 640 31053,0653,06
ŁĄCZNIE4 976 385100100