Akcjonariusze

Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki. Data ostatniej aktualizacji to 2 marca 2019 roku.

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
Nationale-Nederlanden OFE451 00012,5112,51
Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)400 00011,0911,09
PZU OFE365 40810,1310,13
Aegon OFE193 8635,385,38
Pozostali Akcjonariusze2 196 25560,9060,90
ŁĄCZNIE3 606 526100100