Akcjonariusze

Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki. Data ostatniej aktualizacji to 29 kwietnia 2020 roku.

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
Fundusze Nationale – Nederlanden, w tym NN OFE540 58612,4912,49
Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)480 00011,0911,09
PZU OFE472 00010,9110,91
Caravan Capital229 0455,295,29
Pozostali Akcjonariusze2 606 19860,2260,22
ŁĄCZNIE4 327 829100100