Akcjonariusze

Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki. Data ostatniej aktualizacji to 15 czerwca 2021 roku.

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
Fundusze Nationale – Nederlanden, w tym NN OFE540 58612,4912,49
MIRI Capital518 038 11,9711,97
PZU OFE515 689 11,9211,92
Marek Dziubiński480 00011,0911,09
Pozostali Akcjonariusze2 273516
52,5352,53
ŁĄCZNIE4 327 829100100