Akcjonariusze

Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki. Data ostatniej aktualizacji to 20 stycznia 2020 roku.

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
Nationale-Nederlanden OFE451 00012,5112,51
PZU OFE472 00013,0913,09
Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)400 00011,0911,09
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.206 5965,735,73
Pozostali Akcjonariusze2 076 93057,5957,59
ŁĄCZNIE3 606 526100100