Akcjonariusze

Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki. Data ostatnie aktualizacji to 26 czerwca 2018 roku.

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)400 00011.0911.09
Nationale-Nederlanden OFE451 00012.5112.51
Aegon OFE193 8635.385.38
OFE PZU182 8305.075.07
Pozostali Akcjonariusze2 37883365.9665.96
ŁĄCZNIE3 606 526100100

Stan na 26.06.2018 (zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki oraz rejestracją akcji na Walnym Zgromadzeniu)