Akcjonariusze

Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki. Data ostatniej aktualizacji to 1 stycznia 2021 roku.

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
Fundusze Nationale – Nederlanden, w tym NN OFE540 58612,4912,49
PZU OFE500 00011,5511,55
MIRI Capital492 93811,3911,39
Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)480 00011,0911,09
Pozostali Akcjonariusze2 314 305
53,4853,48
ŁĄCZNIE4 327 829100100