Akcjonariusze

Stan akcjonariatu powyżej 5 %

Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.

AkcjonariuszeLiczba akcji (szt.)% akcji% głosów
Biofund4 976 38449,9949,99
PZU OFE721 6897,257,25
Fundusze Nationale – Nederlanden, w tym NN OFE608 592

6,116,11
MIRI Capital520 2385,235,23
Marek Dziubiński485 5564,884,88
Inni akcjonariusze2 640 31026,5426,54
ŁĄCZNIE9 952 769100100