Informacje prasowe

Podsumowanie wyników za I półrocze 2017 Medicalgorithmics SA

  • Rekordowe wyniki Grupy za I półrocze 2017 – sprzedaż powyżej 100 mln zł, trzykrotnie wyższa EBITDA oraz podwojenie zysku netto.
  • Dynamiczny wzrost liczby przeprowadzanych badań systemem PocketECG dzięki obsłudze klientów AMI/Spectocor.
  • Liczne działania sprzedażowe wzmacniające świadomość technologii, usług i marki PocketECG w USA wśród elektrofizjologów.
  • Rozpoczęcie wdrożeń pilotażowych nowego produktu – sytemu do rehabilitacji kardiologicznej (PocketECG CRS).

Medicalgorithmics S.A., dostawca rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku. Spółka kontynuowała realizację strategii opierając działalność o innowacyjny system PocketECG. Skonsolidowana sprzedaż Grupy obejmuje głównie przychody z usług medycznych świadczonych na rynku USA, generowanych przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz przychody abonamentowe osiągane przez Medicalgorithmics S.A. pochodzące ze współpracy z pozostałymi partnerami strategicznymi.

W I półroczu 2017 roku przychody Grupy wyniosły 102,5 mln zł, co stanowi wzrost o 94% r/r. Podwojenie przychodów było możliwe dzięki istotnemu wzrostowi skali działalności, na co wypływ miało przejęcie klientów AMI Monitoring, Inc. oraz objęciu konsolidacją wyników Medi-Lynx za całe półrocze 2017.

Przychody Medi-Lynx są pochodną liczby wykonanych usług diagnostycznych w danym okresie. W I półroczu 2017 liczba złożonych wniosków o płatność od ubezpieczycieli w związku z wykonanymi usługami osiągnęła rekordowy poziom 46 tys., wzrost o 62% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zarząd Medicalgorithmics spodziewa się, iż w drugim półroczu liczba wniosków będzie jeszcze wyższa dzięki efektom kampanii sprzedażowej oraz obsłudze zwiększonej bazy klientów.

W I półroczu 2017 Grupa osiągnęła także rekordowe poziomy zysków. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 17,8 mln zł (+188% r/r), zysk EBITDA wzrósł do 24,4 mln zł (+229% r/r), a zysk netto Grupy osiągnął poziom 13,0 mln zł (+103% r/r). W tym samym okresie zadłużenie Grupy pozostało na niskim bezpiecznym poziomie. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2017 kształtował się na poziomie 0,8x, a wskaźnik zadłużenia ogólnego wyniósł 0,3x.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych po pierwszym półroczu 2017 roku. Dwucyfrowy wzrost przychodów i trzykrotnie wyższa EBITDA to potwierdzenie słuszności decyzji o przejęciu naszego partnera w USA. Spodziewam się, że w drugiej połowie roku nasze wyniki będą jeszcze lepsze. Dzięki zakończeniu sporów sądowych, które w poprzednich latach w dużym stopniu angażowały nas pod względem kapitałowym i operacyjnym, obecnie w pełni koncentrujemy się na pozyskiwaniu nowych zleceń i rozwoju produktów. Od maja podjęliśmy szereg działań marketingowych i sprzedażowych w USA, które nakierowane są na wzmacnianie świadomości technologii i usług naszej marki PocketECG wśród elektrofizjologów” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

„Oprócz działań zwiększających naszą pozycję na kluczowym dla nas rynku USA, pracujemy także nad rozwojem w skali globalnej. Rozpoczęliśmy działania zmierzające do wypracowania kodów refundacyjnych dla długoterminowych badań telemetrycznych w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Jednocześnie kontynuujemy prace nad kolejnymi produktami, czyli systemem do rehabilitacji kardiologicznej – PocketECG CRS oraz systemem do badania 12-kanałowego EKG. Pierwszy z nich jest już na etapie wdrożeń pilotażowych w Polsce, a drugi system przejdzie wkrótce do fazy badań laboratoryjnych.”– podsumował Marek Dziubiński.