Informacje prasowe

Piotr Żółkiewicz nowym wiceprezesem Medicalgorithmics

Nowym Wiceprezesem Zarządu d.s. finansowych i operacyjnych w Medicalgorithmics S.A został Piotr Żółkiewicz, który od 2009 r. pełnił w Spółce funkcję Dyrektora ds. finansowych i operacyjnych. Spółka od listopada 2011 r. jest notowana na NewConnect. Po ogromnym sukcesie kolejnej emisji akcji w lipcu 2012 r. Medicalgorithmics S.A. rozpoczęła przygotowania do debiutu na rynku regulowanym GPW. Producent systemu PocketECG jest w obecnej chwili jednym z największych graczy na światowym rynku telemetrii kardiologicznej.

Piotr Żółkiewicz jest absolwentem studiów wyższych na kierunku Zarządzanie. Nowy Wiceprezes Medicalgorithmics S.A. od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku aktywnie inwestuje na rynku kapitałowym, a od 2007 r.  doradza w zakresie finansów oraz zarządzania wielu spółkom.

Żółkiewicz czynnie uczestniczył jako Dyrektor ds. finansowych i operacyjnych we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia Spółki w ciągu ostatnich lat, w tym m.in. w rozwoju sprzedaży i pozyskiwaniu partnerów na rynku amerykańskim, a także w przygotowaniach debiutu na NewConnect oraz kolejnej emisji akcji w sierpniu 2012 r., zakończonej pozyskaniem 55,77 mln zł – jednej z największych kwot w historii małego parkietu.

„Cieszymy się z dołączenia Piotra Żołkiewicza do Zarządu w randze Wiceprezesa. To doświadczony profesjonalista. Umiejętności i kompetencje nowego Wiceprezesa uważamy za cenne i pomocne w rozbudowie struktur organizacyjnych jak i w dalszej ekspansji Spółki na zagranicznych rynkach” – mówi dr Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A. 

 „Medicalgorithmics S.A., mimo że istnieje dopiero od 7 lat, to w obecnej chwili jeden z czołowych podmiotów na świecie w dziedzinie telemedycyny z wciąż bardzo dużym potencjałem rozwoju. Spółka przebojem wdarła się do branżowej czołówki i w krótkim czasie zdystansowała konkurentów technologicznie. W obecnym roku, świeżo po dużym sukcesie kolejnej emisji akcji, zamierzamy zadebiutować na głównym parkiecie GPW i rozwinąć sprzedaż nowej wersji systemu PocketECG, która fundamentalnie różni się od wszystkich wcześniejszych wersji urządzenia. PocketECG III generacji pozwoli na poszerzenie dotychczasowego spektrum zastosowań naszego produktu, a więc umożliwi wejście na nowe rynki” – ocenia Piotr Żółkiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i operacyjnych w Medicalgorithmics S.A.