Informacje prasowe

Oświadczenie w sprawie ostatnich publikacji w mediach

W nawiązaniu do informacji publikowanych w mediach, w szczególności w artykułach pt. „Transakcja w USA zagrożona?” oraz „Medicalgorithmics na problem w USA” opublikowanych w Gazecie Giełdy Parkiet nr 50 (5977) dnia 2 marca 2016 Zarząd Medicalgorithmics S.A. informuje, że Spółka w odniesieniu do planowanej transakcji nabycia 75% udziałów w spółce Medi-Lynx dopełniła wszelkich obowiązków informacyjnych, a informacje o postępowaniach sądowych wymienionych w ww. artykułach nie wpływają na chwilę obecną na przebieg realizacji transakcji i nie spełniają w ocenie Spółki kryteriów kwalifikujących te informacje do publikacji w ramach wypełniania obowiązków informacyjnych i stosowania najlepszych praktyk rynkowych.

W opinii Zarządu działanie AMI/Spectocor nakierowane jest na opóźnienie i utrudnienie realizacji ww. transakcji oraz wywarcie presji i wpłynięcie na decyzje strategiczne Spółki. Ponadto nosi ono znamiona działania nakierowanego na wprowadzenie w błąd Kontrahentów, Akcjonariuszy i wszystkich Interesariuszy Medicalgorithmics S.A.