Marcin Gołębicki przejmuje stery Medicalgorithmics

Informacje prasowe

Marcin Gołębicki przejmuje stery w Medicalgorithmics, a dotychczasowy Prezes, Współzałożyciel i znaczący Akcjonariusz Spółki, dr. Marek Dziubiński przejdzie do Rady Nadzorczej.

11 maja 2021 Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. powołała z dniem 15 czerwca 2021 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Marcina Gołębickiego. Dr Marek Dziubiński, współzałożyciel, znaczący akcjonariusz i prezes Spółki nie będzie kandydował na stanowisko Prezesa Zarządu nowej kadencji – podczas najbliższego ZWZ zgłosi swoją kandydaturę do Rady Nadzorczej.

Ostatnie kilka lat było bardzo intensywnym okresem i dosyć wymagającym dla Medicalgorithmics – zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i stricte biznesowym oraz produktowym. Zaczynając od tej pierwszej kwestii – podjęliśmy ważną dla Spółki decyzję o zmianie modelu biznesowego na kluczowym dla nas rynku na „in – network”. Dzięki skutecznemu przeprowadzeniu tego procesu otworzyła nam się możliwość powiększenia skali działalności w USA, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian organizacyjnych, jakich dokonaliśmy w Medi-Lynx. Wraz z nowym zarządem z doświadczonym CEO Peterem G. Pellerito zoptymalizowaliśmy koszty działalności i zwiększyliśmy efektywność, zrewolucjonizowaliśmy system sprzedaży i wynagrodzeń. Spółka jest gotowa do skalowania działalności operacyjnej. Zmiana modelu biznesowego w USA zapewnia nam dostęp do nowych klientów i ma na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży na tym rynku, co jest nam niezbędne do powrotu na ścieżkę wzrostu wyników finansowych. Dopełnieniem działań stabilizujących finanse Medi-Lynx i całej Grupy było przejęcie pozostałych udziałów w Medi-Lynx, będących dotychczas poza kontrolą Spółki, co miało miejsce z końcem 2020 roku. Liczymy, że decyzja ta ostatecznie pozwoli na pełną operacyjną i finansową integrację Grupy.mówi dr Marek Dziubiński, ustępujący Prezes Zarządu MEDICALGORITHMICS S.A.

 

Działania związane z budowaniem zespołu i operacjonalizacją firmy – zarówno w kraju, jak i na świecie – jakie realizowaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat były bardzo satysfakcjonujące. Podjęliśmy strategiczną współpracę z globalnymi liderami i przeprojektowaliśmy nasze procesy w zakresie wydajności, komercjalizacji, rozwoju produktów i dyscypliny kosztowej. Nasze portfolio produktów jest bardzo atrakcyjne, a w połączeniu z już zawartymi przez nas kontraktami z płatnikami i niezrównaną jakością obsługi klienta jesteśmy dobrze przygotowani do budowania wartości i przyszłego wzrostu sprzedaży, który jest naszym celem. Jako prezes Medi-Lynx i członek zarządu Medicalgorithmics z niecierpliwością czekam na możliwość dalszego budowania wartości dla Akcjonariuszy wraz z Marcinem Gołębickim i całym zespołem kierowniczymmówi Peter G. Pellerito, CEO Medi-Lynx i członek zarządu MEDICALGORITHMICS S.A

 

Jeśli chodzi o prace R&D – tylko w minionym roku, pomimo pandemii, wprowadziliśmy na rynek czwartą wersję systemu PocketECG, a także aktualizację systemu, mającą na celu umożliwienie świadczenia usługi typu Extended Holter. Zmiany w oprogramowaniu poszerzyły do 4 listę procedur medycznych, które mogą być wykonane przez system PocketECG. Wprowadziliśmy także szereg mniejszych ulepszeń w oprogramowaniu oraz ukończyliśmy projekt PocketECG Connect (oprogramowanie umożliwiające kompleksową integrację serwerów z infrastrukturą sieciową szpitala). W kulminacyjnej fazie jest projekt urządzenia Q-Patch – najnowocześniejszego tego typu na świecie. Oczekujemy na certyfikację ze strony FDA tak, aby móc rozpocząć jego komercjalizację. Dodanie go do portfolio pozwoli na świadczenia kompletnego zestawu usług diagnostycznych, co zdecydowanie daje przestrzeń do znaczącego wzrostu sprzedaży usług i przychodów. Trwa także certyfikacja FDA najnowszej generacji opracowanego przez nas i wdrożonego zaawansowanego oprogramowania Deep Rhythm AI. Oprogramowanie to wykorzystując sztuczną inteligencję i głębokie sieci neuronowe pozwala na istotną automatyzację monitoringu pacjentów i tym samym wyraźną redukcje kosztów usługi, co jest szczególnie ważne dla skutecznego funkcjonowania w ramach modelu „in – network”.

Organizacyjnie przeszliśmy w ostatnich latach transformację metodologii pracy nad nowymi produktami do modelu SCRUM, który znacznie poprawia efektywność wykorzystania naszych zasobów. Opracowaliśmy koncepcję dalszego rozwoju naszego flagowego produktu „Mobile Cardiac Telemetry” i uzyskaliśmy także trwałą zdolność operacyjną do konsekwentnego zwiększania przychodów na rynkach poza USA. W obszarze wizerunkowym i marketingowym rozwinęliśmy współpracę ze światowymi liderami opinii i kluczowymi ośrodkami naukowymi. To bardzo ważne, ponieważ daje nam to szansę pokazania możliwości naszych usług szerokiemu gronu klientów komercyjnych.
Mam poczucie, że Medicalgorithmics znajduje się obecnie w przełomowym momencie przejścia z fazy budowy i uzupełniania do fazy pełnej komercjalizacji naszego portfolio, a moja misja na stanowisku Prezesa Zarządu wypełniła się. Przekazuję stery w Spółce w dobre ręce, deklarując jednocześnie pełne i aktywne wsparcie dla Medicalgorithmics z poziomu Rady Nadzorczej m.in. w kształtowaniu przyszłej wizji produktowej, realizacji strategii czy działaniach naukowych w ramach dalszej współpracy z liderami opinii i ośrodkami naukowymi. Dziękuję całemu zespołowi Medicalgorithmics za zaangażowanie i ciężką pracę oraz Akcjonariuszom i Inwestorom za okazane zaufanie i wsparcie w procesie transformacji biznesowej. – dodaje Marek Dziubiński, ustępujący Prezes Zarządu MEDICALGORITHMICS S.A.

 

– W imieniu swoim i całej Rady Nadzorczej chciałbym podziękować Markowi Dziubińskiemu za lata pracy na rzecz rozwoju technologicznego, produktowego i biznesowego Medicalgorithmics oraz sprawne przeprowadzenie Spółki przez wymagający okres zmiany modelu biznesowego w USA i pandemii. Jednocześnie chciałbym powitać na pokładzie Marcina Gołębickiego, który w roli członka Rady Nadzorczej od blisko dwóch lat wspiera Spółkę w rozwoju i transformacji, a teraz przejmie zarządzanie operacyjne jako Prezes Zarządu. To dla nas niezwykle ważne, że proces przekazania sterów w Spółce przebiega w sposób płynny – Marcin Gołębicki doskonale poznał już specyfikę biznesu Medicalgorithmics, a dalsze zaangażowanie Marka Dziubińskiego w sprawy Spółki z pewnością będzie istotnym wsparciem. Jestem przekonany, że dotychczasowe poparte sukcesami doświadczenie zawodowe Marcina Gołębickiego okaże się kluczowe na tym etapie rozwoju Spółki, czyli przede wszystkim w obszarze komercjalizacji na skalę światową posiadanego portfolio produktów. Rada Nadzorcza przed nowym Prezesem Zarządu postawiła zadanie sprawnego zakończenia procesu transformacji Spółki i doprowadzenia do wyraźnej poprawy jej wyników finansowych, a w konsekwencji wzrostu jej wartości – mówi Michał Wnorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.

 

Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A. to dla mnie nobilitacja i jednocześnie niezwykle silna motywacja do działania. Poczynania i sukcesy Spółki śledzę od kilku lat, a od momentu powołania do Rady Nadzorczej ze szczególnym zaangażowaniem kibicuję temu projektowi w ekspansji biznesowej na skalę światową. Po fazie wewnętrznej przebudowy, optymalizacji procesów i poszerzenia oraz dopracowania portfolio produktów Medicalgorithmics ma zbudowane silne fundamenty do dalszego dynamicznego wzrostu. Dzięki temu, że znam Spółkę, przekazanie obowiązków pomiędzy mną i Markiem Dziubińskim przebiegnie sprawnie. Moje działania w najbliższym czasie będą się koncentrować na szybkiej komercjalizacji Q-Patcha i wprowadzeniu oprogramowania Deep Rythm AI w USA, jak również na innych rynkach międzynarodowych. Równolegle będziemy kontynuować prace nad wzmocnieniem zespołu – zależy nam na pozyskaniu talentów do naszej organizacji w USA i na rynkach międzynarodowych. Ponadto zamierzam skoncentrować się na dalszej integracji spółek Medicalgorithmics i Medi-Lynx, jak również optymalizacji procesów marketingu, sprzedaży, kosztów operacyjnych jak i R&D. W naszych najbliższych działaniach duży nacisk położymy na pozyskanie nowych rynków zbytu w Unii Europejskiej jak również na Bliskim Wschodzie i Azji. Wspólnie z czołowym ośrodkiem naukowym na świecie zamierzamy utworzyć Centrum Rozwoju i współpracy nowych technologii (Center of Excellence) w celu dalszego rozwoju i promocji naszych dzisiejszych i przyszłych technologii. Będziemy rozwijać nasze technologie w kierunku niewydolności serca, monitoringu pacjentów po Covid 19 jak również zapobieganiu wylewu krwi do mózgu – we wszystkich tych działaniach silnym wsparciem będzie dla nas wiedza, doświadczenie i kontakty Marka Dziubińskiego. Zależy mi także na dobrej, bliskiej współpracy z Peterem G. Pellerito, kontynuacji globalizacji biznesu Medi-Lynx i wypracowanego modelu działania tej spółki oraz wspólnym rozwijaniu całej Grupy.
Jako przyszły prezes firmy patrzę z dużym optymizmem na dalszy rozwój i możliwości w dziedzinie diagnostyki i monitoringu. Wierzę, że będę mógł wnieść wiele nowych rozwiązań i doświadczeń z mojej ponad 25-letniej kariery zawiązanej z zarzadzaniem w międzynarodowych koncernach na całym świecie. Moja misją i podstawowym zadaniem, jakie stawia przede mną Rada Nadzorcza, jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału Medicalgorithmics i przekucie go w sukces komercyjny, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki. Medicalgorithmics dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, ma doświadczony i zmotywowany zespół najwyższej klasy specjalistów i uznaną, rozpoznawalną markę. Wierzę, że stanowi to solidną bazę do dalszej ekspansji w skali światowej.mówi Marcin Gołębicki, nowy Prezes Zarządu MEDICALGORITHMICS S.A.

 

Marcin Gołębicki jest absolwentem Harvard University, Minnesota University oraz Indiana University. Od 25 lat zarządza największymi międzynarodowymi koncernami medycznymi w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie; Zdobywał doświadczenie piastując z sukcesem najwyższe stanowiska kierownicze m.in. w Johnson & Johnson, Boston Scientific, St. Jude Medical (SJM), Abbott oraz Philips. Jest współorganizatorem konkursu Shark Tank dla innowacyjnych firm typu start-up i branży medycznej oraz inwestorem w firmach medycznych i start-up’owych. Jest członkiem rad nadzorczych w firmach z branży medycznej i aktywnie angażuje się w innowacyjne projekty, które zmieniały sektor medyczny na świecie. Od 2012 roku jest również europejskim członkiem YPO wspierając rozwój menadżerów i liderów przyszłości. Od 2019 jest członkiem rady nadzorczej Medicalgorithmics.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Sadowska
cc group sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
Mobile: +48 697 613 020
Mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl