Kardiolytics spółka zależna Medicalgorithmics z nowym patentem w USA dot. modelowania naczyń krwionośnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji

Informacje prasowe

Media o nas

Kardiolytics spółka zależna Medicalgorithmics z nowym patentem w USA dot. modelowania naczyń krwionośnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Spółka Kardiolytics z grupy kapitałowej Medicalgorithmics uzyskała patent na autonomiczną metodę modelowania naczyń krwionośnych przy użyciu danych obrazowych z badań medycznych, która ma znaleźć zastosowanie w diagnostyce chorób naczyń krwionośnych. To już drugi w tym roku patent przyznany Kardiolytics w technologii VCAST przez amerykański urząd patentowy.

Nowy patent dla Kardiolytics dotyczy autonomicznej metody modelowania naczyń krwionośnych przy użyciu danych obrazowych z badań medycznych. Rozwiązanie Kardiolytics objęte patentem ma być wykorzystane do oceny wpływu zmian chorobowych lub innych nieprawidłowości na przepływ krwi, jak również do diagnozowania lub monitorowania chorób naczyń wieńcowych.

Kardiolytics rozwija nieinwazyjną technologię diagnostyki tętnic wieńcowych, wykorzystującą sztuczną inteligencję i tomografię. System VCAST (Virtual Cardiac Stress Test) to oprogramowanie oparte na chmurze, którego przewagą technologiczną jest zestaw algorytmów sztucznej inteligencji do segmentacji i rekonstrukcji zwężonych naczyń.

„System VCAST pomoże lekarzom we wczesnym wykrywaniu złogów blaszek miażdżycowych zwężających tętnice wieńcowe. Obecnie projekt jest na etapie pracy rozwojowych, a docelowo będzie alternatywą dla inwazyjnego zabiegu koronarografii” – mówi Przemysław Tadla, członek zarządu ds. technologii w Medicalgorithmics i dodaje – „Nasze rozwiązanie jest opatentowane. Mamy już patent na proces analizy i sposób uczenia sieci neuronowej. Mamy również kilkanaście patentów w trakcie oceny, które zwiększą potencjał diagnostyczny i komercyjny naszej technologii. Widzimy ogromny potencjał rynkowy dla naszych produktów. Tylko w USA nasze produkty mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce i leczeniu ponad 10 milionów pacjentów kardiologicznych” – mówi Przemysław Tadla.

System VCAST generuje spersonalizowane, trójwymiarowe modele tętnic wieńcowych wzbogacone o szczegółowe informacje diagnostyczne na temat przepływu krwi. Technologia opracowana przez Kardiolytics przyspieszy proces analizy danych obrazowania medycznego serca i jego naczyń krwionośnych, co usprawni diagnostykę i leczenie choroby wieńcowej.

W styczniu br. spółka Kardiolytics uzyskała w USA patent na opartą na uczeniu maszynowym segmentację naczyń wieńcowych wypełnionych kontrastem na obrazach tomografii komputerowej. Automatyczne wykrywanie na obrazach i segmentacja tętnic wieńcowych wypełnionych kontrastem ułatwia diagnozowanie, leczenie i monitorowanie pacjentów z chorobą wieńcową.

Kardiolytics szacuje, że globalny rynek CT-FFR osiągnie wartość 1,3 miliarda USD do 2026 r., rosnąc w tempie 15,5% CAGR w ciągu kolejnej dekady. Czynnikiem napędzającym rynek jest wzrost liczby zachorowań na chorobę wieńcową, starzejąca się populacja pacjentów oraz postęp w technologii CT, czyniącym ją dostępniejszą dla większej liczby potrzebujących pacjentów.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Kontakt dla inwestorów                                               Kontakt dla mediów

Robert Mrozowski                                                         Mariusz Gawrychowski

InnerValue                                                                      InnerValue

r.mrozowski@innervalue.pl                                            m.gawrychowski@innervalue.pl

+48 513 083 322                                                            +48 501 520 598