Informacje prasowe

Informacja o liczbie złożonych wniosków o płatność od ubezpieczycieli w lipcu 2017

Medicalgorithmics S.A., dostawca najnowocześniejszych rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, opublikował informację o miesięcznej liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”) wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

W lipcu liczba złożonych wniosków o płatność wyniosła 7 446. Oznacza to skumulowany wzrost po 7 miesiącach (od stycznia do lipca 2017) w stosunku do analogicznych danych ubiegłego roku na poziomie 63%. Dane z zeszłego roku nie są jednak w pełni porównywalne, ponieważ w 2017 roku Spółka przejęła klientów AMI – jednego dystrybutorów swoich usług w Stanach Zjednoczonych. Obecnie całość usług świadczonych przy użyciu technologii PocketECG na tym rynku jest sprzedawana poprzez ML LLC. Średnia miesięczna liczba wniosków od ubezpieczycieli składanych przez ML LLC w 2017 roku wyniosła 7 656.

„Miesiące letnie – przede wszystkim czerwiec i lipiec – charakteryzują się sezonowo niższą średnią liczbą przeprowadzanych badań z zakresu arytmii serca. Analiza danych za bieżący i poprzedni rok wykazuje wyraźną tendencję do ograniczania liczby badań w okresach popularnych w Stanach pod kątem urlopowym. Szczególnie niską sprzedaż usług notujemy w lipcu ze względu na okres wakacyjny oraz dodatkowo obchody Dnia Niepodległości, największego święta w USA. Podobną sytuację obserwuje się pod koniec roku, gdy układ świąt Dziękczynienia i Bożego Narodzenia wpływa na zmniejszenie liczby badań. Przeanalizowane dane pokazują, że liczba wniosków składanych w czerwcu, lipcu, listopadzie oraz grudniu, odchyla się od kilku do kilkunastu procent in minus w stosunku do średnich miesięcznych, z kolei w najlepszych dla naszego biznesu miesiącach wiosennych oraz jesiennych zauważyć można analogiczne odchylenia in plus.

Poziom zainteresowania usługą i systemem PocketECG w pierwszych dniach sierpnia oraz analiza sezonowości i ogólnie rosnąca popularność naszego rozwiązania pozwalają nam oczekiwać wzrostu przychodów ze sprzedaży w kolejnych miesiącach, co powinno mieć bezpośredni wpływ na wyniki finansowe za trzeci i czwarty kwartał.” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.