Informacje prasowe

Informacja o liczbie złożonych wniosków o płatność od ubezpieczycieli w IV kwartale 2017

Medicalgorithmics S.A., dostawca najnowocześniejszych rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, opublikował informację o kwartalnej liczbie złożonych na terenie USA przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG.

Liczba wniosków złożonych w czwartym kwartale 2017 roku wyniosła 24 761 i była o 3% wyższa niż w trzecim kwartale. W samym grudniu 2017 roku liczba wniosków o płatność wyniosła 7 795 i była mniejsza o 7% w stosunku do listopada ubiegłego roku. Tradycyjnie w okresie świątecznym liczba przeprowadzanych badań lekarskich spada, stąd wynika niższa liczba wniosków złożonych w grudniu w porównaniu do listopada. Liczba badań przeprowadzonych w całym 2017 roku wyniosła 94 982 i wzrosła o około 70% w porównaniu z 2016 rokiem.

„W 2017 roku przeprowadziliśmy rekordową liczbę sesji monitoringu pracy serca przy użyciu naszego systemu diagnostycznego PocketECG. Celem na 2018 rok jest co najmniej 20-procentowy wzrost liczby badań, a tym samym złożonych wniosków. Jednocześnie planujemy utrzymać ponad 30-procentową rentowność EBITDA. Te cele chcemy osiągnąć przede wszystkim poprzez wzrost sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu rekrutujemy specjalistów do działu handlowego oraz inwestujemy w marketing. Nadal udoskonalamy też nasze rozwiązanie do wykrywania arytmii serca, chociaż już obecnie jest to najbardziej zaawansowany produkt mający szereg istotnych przewag nad innymi dostępnymi na rynku.” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

„W 2018 roku zamierzamy rozpocząć w USA testy naszego systemu do rehabilitacji kardiologicznej oraz starania o wypracowanie kodu refundacyjnego na tę usługę. Kolejnym priorytetem będzie wzrost sprzedaży na rynkach europejskich i kontynuacja działań zmierzających do uzyskania refundacji na wielodobowy monitoring serca” – dodał Marek Dziubiński.