Informacje prasowe

Medicalgorithmics publikuje raport roczny za 2014 rok i prezentuje plany na najbliższe miesiące

20 marca 2015 roku Medicalgorithmics S.A. opublikowała raport roczny za 2014 rok, a w nim kolejne rekordowe wyniki finansowe. Spółka nadal intensywnie pracuje nad ekspansją geograficzną, a rozmowy z partnerami w kilku krajach, w tym z Brazylią, są już mocno zaawansowane. Medicalgorithmics szykuje się także do kolejnej edycji najważniejszej konferencji naukowej w branży diagnostyki kardiologicznej – Heart Rhythm Society 2015 i kończy prace nad nowym produktem.

Zgodnie z przewidywaniami, wyniki finansowe za rok 2014 są po raz kolejny bardzo dobre. Przychody ze sprzedaży wyniosły 29,7 mln zł – najwięcej w historii Spółki, a wynik netto osiągnął rekordowy pułap 14,5 mln zł. Nadal głównym motorem wzrostu wyników Spółki jest rynek amerykański, niemniej jednak Spółka odnotowała pierwsze przychody z rynków, na których w 2014 roku zostały podpisane umowy na dystrybucję systemu PocketECG tj. Hiszpanii, Australii, Indii oraz Meksyku. Obecnie Medicalgorithmics pracuje nad wejściem na kolejne nowe rynki: między innymi do Brazylii, Japonii oraz na Bliski Wschód.

„Tempo wzrostu przychodów rok do roku to niemal 90%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Systematycznie i dynamicznie rośnie liczba przeprowadzanych badań, która odzwierciedla także nowe rynki, na których zaczęliśmy działać w ubiegłym roku – Indie, Australię i Meksyk, oraz Wielką Brytanię. Nieco mniejszy w porównaniu z III kwartałem wynik netto za kwartał IV ma związek ze zdarzeniami jednorazowymi, związanymi z rozruchem produkcji w nowym, znacznie większym centrum produkcyjnym Spółki  w Gdańsku. Dzięki niemu wyeliminowaliśmy wąskie gardła produkcyjne i dysponujemy elastycznym zapasem mocy produkcyjnych” – powiedział Piotr Żółkiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i operacyjnych w Medicalgorithmics S.A.

W maju po raz kolejny Medicalgorithmics wybiera się do Stanów Zjednoczonych na międzynarodową konferencję naukową Heart Rhythm Society 2015 – najważniejsze wydarzenie w branży elektrofizjologicznej. Odbędzie się ona w Bostonie i zgromadzi niemal 10 tysięcy lekarzy i naukowców z całego świata. Medicalgorithmics przygotowuje się do zaprezentowania systemu PocketECG zarówno jako innowacyjnego rozwiązania do zdalnej diagnostyki zaburzeń pracy serca, jak i system do zastosowań w projektach naukowo-badawczych i badaniach klinicznych.  

„Nasze rozwiązanie, ze względu na unikalną w skali światowej dokładność w rozpoznawaniu morfologii każdego uderzenia serca, może być z powodzeniem wykorzystywane podczas projektów badawczych, w których niezbędne jest monitorowanie pracy serca pod wpływem różnych czynników. Jesteśmy dumni z tego, że coraz więcej światowej klasy naukowców wybiera do swoich projektów naszą technologię, przez co przyczyniamy się do działań zmierzających do poprawy jakości życia człowieka” – stwierdził Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Medicalgorithmics intensywnie pracuje także nad nowym produktem – systemem do zdalnej rehabilitacji kardiologicznej, która pomaga pacjentowi wrócić do zdrowia po różnych zdarzeniach kardiologicznych (np. zawałach, zabiegach kardiochirurgicznych czy zaostrzeniu niewydolności serca). Ze względu na trudność w dostępie do takiej procedury poza dużymi aglomeracjami, rehabilitacji poddaje się obecnie 10-15% osób, które się do niej kwalifikują. Technologia, nad którą prace  są już na ukończeniu, pozwoli na rehabilitację pacjentów w warunkach domowych, bez konieczności uciążliwych i częstych dojazdów nawet po kilkadziesiąt kilometrów do szpitali czy przychodni zaopatrzonych w odpowiednią infrastrukturę.