Powołanie członka zarządu Medicalgorithmics S.A.

Informacje prasowe

Inwestorzy

Maksymilian Sztandera biale tlo 2

Powołanie członka zarządu Medicalgorithmics S.A.

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. powołała w dniu 22 lipca 2019 r. Pana Maksymiliana Sztanderę w skład Zarządu Spółki, powierzając mu od dnia powołania pełnienie funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych w Spółce.

Dotychczas Medicalgorithmics S.A. była reprezentowana przez Prezesa, Marka Dziubińskiego – założyciela spółki. Od 22 lipca br. do Zarządu został powołany Maksymilian Sztandera, menadżer związany ze Spółką od 2014 r. Maksymilian Sztandera będzie wykonywał dotychczasowe obowiązki dyrektora Finansowego jako członek Zarządu ds. Finansowych.

Pan Maksymilian Sztandera jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz dyplomowanym biegłym rewidentem, numer wpisu 13074. Pracował min. w KPMG, AIG/Lincoln, Novum oraz VGD. Od września 2014 r. Pan Sztandera był zastępcą Dyrektora Finansowego Spółki, a od sierpnia 2015 r. jest Dyrektorem Finansowym Medicalgorithmics S.A. W okresie od dnia 7 września 2017 r. do dnia 21 września 2018 r. pełnił w Spółce funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.