Szukaj
Close this search box.

Badanie: technologia VCAST może pomóc w leczeniu choroby wieńcowej

Badanie: technologia VCAST może pomóc w leczeniu choroby wieńcowej

Wnioski z badania wykonalności i funkcjonalności technologii VCAST, opracowanej przez spółkę Kardiolytics z grupy kapitałowej Medicalgorithmics, przedstawiono w artykule na łamach „Cardiovascular Engineering and Technology”. VCAST to opatentowany system oparty na sztucznej inteligencji, opracowany do nieinwazyjnej, ilościowej i jakościowej analizy danych tomografii komputerowej w celu oceny stopnia zwężenia tętnic spowodowanego chorobą wiecową serca.

Przy wykorzystaniu metody porównawczej do symulacji strat energii przepływu w rzeczywistych i zrekonstruowanych modelach tętnic wieńcowych, badanie potwierdziło potencjał analizy obrazów medycznych CT z wykorzystaniem metod obliczeniowej dynamiki płynów w warunkach klinicznych do badań przepływu w naczyniach wiecowych serca. W publikacji przedstawiono wyniki uzyskane z symulacji przepływu w tętnicach wieńcowych u 25 pacjentów z różnymi stopniami zwężeń i obszarami występowania. Wartości parametrów FFRsten i EFR wykazały bardzo silną korelację dodatnią z inwazyjnym pomiarem FFR w angiografii CT. Oznacza to, że ten nieinwazyjny test porównawczy jest obiecującym narzędziem wspomagającym profilaktykę i ocenę czynnościową choroby wieńcowej.

Technologia VCAST ma szereg zalet w porównaniu do procedury inwazyjnej pomiaru parametru cząstkowej rezerwy przepływu FFR. Jest nieinwazyjna i bezpieczniejsza ze względu na niższą dawkę promieniowania. Jest również efektywnym czasowo i kosztowo rozwiązaniem do wizualizacji naczyn wiecowych, funkcjonalnej oceny zwężonych naczyń i wartości parametru FFRsten. Technologia VCAST oferuje kompleksową ocenę przepływu krwi przez tętnice wieńcowe w warunkach testu wysiłkowego, zapewniając większą wartość diagnostyczną, niż tradycyjne metody. Przełomowa technologia VCAST ma ogromny potencjał rynkowy, gdyż może być alternatywą dla inwazyjnego cewnikowania wykorzystywanego obecnie przy pomiarze cząstkowej rezerwy przepływu (FFR).

Choroba wieńcowa jest najczęstszą chorobą układu krążenia w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że w USA cierpi na nią około 20,1 miliona dorosłych w wieku 20 lat i więcej. Technologia VCAST firmy Kardiolytics może zrewolucjonizować profilaktykę i leczenie tej choroby wiecowej.

Publikację można pobrać tutaj: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13239-023-00658-2.pdf

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form